Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Velkommen til kundeservice, hvor vi altid er klar til at svare på dine spørgsmål.

Her kan du selv melde køb/salg af bolig, tilmelde dig faktura på mail og tilmelde dig betalingsservice. 

Har du spørgsmål angående dit forbrug, din regning eller din måler, er du velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 82 13 04 04 eller sende os en e-mail på post@morsoeforsyning.dk


Se din regning (Kundeportal)

Få overblik over, hvordan dit forbrug af vand udvikler sig over årene.

Se dine regninger og aktuel saldo. Hent kopier af de regninger vi har sendt dig.

Tilmeld dig vores services.

Få en sms eller e-mail, når du skal aflæse vandmåleren. Eller gør dit liv lidt nemmere ved at tilmelde dine regninger til e-mail.

Se din regning
Til- og afmelding til SMS-service

SMS-service

Er du kunde hos Morsø Forsyning og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af vores sms-service. Det er en gratis service, som vi tilbyder alle vores kunder.

Hvis uheldet skulle være ude og der sker en vandforurening, en afbrydelse af varmen, et vandbrud eller lignende i det område hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om problemet.

Afmelding

Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt vores sms-service, kan du afmelde dig her. 

Ejerskifte?

Giv os besked når du sælger/køber bolig

Har du solgt/købt hus, skal du meddele det til os. Ejerskiftet udfylder du her på siden.

Det du indtaster, bliver automatisk krypteret, så det er sikkert at skrive dine oplysninger på blanketten.

Vi vil herefter få lavet en flytteafregning til sælger og en aconto til køber.

 

Alle felter er obligatoriske

Forbrugssted


Fraflytter


Aflæsning


Tilflytter


Anmelder

Har du problemer med kloak, vand eller varme?

Give os direkte og hurtig besked, hvis du opdager fejl og mangler 

Hvis du støder på problemer i forbindelse med vand, varme og kloak fra Morsø Forsyning, kan du altid ringe til os på tlf. 82 13 04 04 eller sende os en mail på post@morsoeforsyning.dk

Så vil vores driftsafdeling blive opdateret om hændelsen og tage sig af problemet.

Tjek dit forbrug

Dit forbrug bliver afregnet efter de målere, der er på forbrugsstedet - din adresse.

Det er altid en rigtig god idé at kende sit forbrug og holde et vågent øje med det. F.eks. kan et utæt rør give en voldsom stigning i forbruget. Og får en utæthed lov til at være der i lang tid, kan det koste mange penge!

I vores folder finder du gode råd om besparelser og hvad du kan gøre for at undgå vandspild og store varmeregninger.

Tjek dit forbrug
Vandspild

Er uheldet ude..

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug, ved at aflæse din vandmåler hver måned.
I tabellen herunder, kan du se det gennemsnitlige vandforbrug pr. år. pr. person, afhængigt af antallet af personer i husstanden.

 

 

Udgangspunktet for afregning af vandforbrug er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.

Der er mulighed for at få refunderet vandafledningsbidraget for et skjult vandspild, der er større end normalforbruget + 30 m³. Vandspildet skal være dokumenteret som værende skjult og der skal ansøges via dette skema:

 

 Ansøgning om eftergivelse ved vandspild

 

Alle felter i ansøgningen skal udfyldes og alle kriterier skal være opfyldt og dokumenteret, for at vi kan behandle din ansøgning.  

Morsø Forsyning skal have ansøgningen hurtigst muligt, efter at skaden er konstateret og udbedret, dog senest 6 uger efter ejeren har modtaget årsopgørelsen. Der kan kun gives refusion for 1 afregningsår.

Det faste bidrag tilbagebetales ikke. 

 Når ansøgningen er modtaget vil den blive behandlet straks efter og du vil hurtigst muligt modtage svar.

 

Ved brud på ikke synlige rør, hvor forbruget er 300 m³ større end et normalt årsforbrug, kan du søge om refusion af vandafgiften.

Det kan du læse mere om i lovbekendtgørelse nr. 13 af 09.01.2023 om afgift af ledningsført vand.

 

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes tilbagebetaling:

  • Utæt toilet
  • Hvor man - f.eks - har kunnet se at vandet løb, uden at gøre noget
  • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f.eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
  • Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
  • Utæt sikkerhedsventil
  • Udendørs haner

 

Eksempler på ikke synlige installationer, hvor der kan søges om tilbagebetaling:

  • Rør under gulvet uden adgang
  • Rør indmuret i gulve og vægge
  • Rør i jord mellem bygninger

Takster

Takstblade for Morsø Forsyning A/S, for årene 2023 og 2022 finder du her.

Hvis du ønsker at se takstblade for tidligere år, kan du henvende dig til kundeservice på telefon 82 13 04 04 eller mail post@morsoeforsyning.dk

Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.07.2022

Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.01.2022

Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.01.2023

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Her kan du læse alt om vores betalingsbetingelser for Morsø Forsyning A/S. Morsø Forsyning varetager opkrævningen af forbrugsafgifter for selskaberne.

Generelle betalingsbetingelser.pdf
Vil du klage?

Klager i forbindelse med Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S

Du kan indbringe klager vedrørende tvister med Morsø Forsyning for Nævnenes Hus. 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til kr. 100, som du ikke får igen. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster kr. 400. Beløbet tilbagebetales, hvis du får medhold.

 

Klager i forbindelse med Morsø Varme A/S

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab og du ikke er tilfreds med afgørelsen, skal du sikre dig, at du har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold -  kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Ankenævnet på Energiområdet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysningerne om klagemulighederne på Forsyningstilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

Nævnenes Hus Forsyningstilsynet Ankenævnet på Energiområdet
Åbningstider i helligdagene samt sommerferie

Åbningstider i forbindelse med helligdage samt sommerferie

Kontoret har lukket følgende dage:

Skærtorsdag, den 6. april

Langfredag, den 7. april

2. påskedag, den 10. april

Store Bededag, fredag den 5. maj

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 18. maj samt fredag den 19. maj

2. Pinsedag, mandag den 29. maj

Grundlovsdag, mandag den 5. juni

Uge 30 - fra mandag den 24. juli til og med fredag den 28. juli

Julen - fra mandag den 25. december til og med mandag den 1. januar.

 

Akutte henvendelser uden for åbningstid skal ske på vagttelefon: 82 13 04 04

 

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på de spørgsmål vi oftest hører

Kan du ikke finde et svar her, er du altid velkommen til at kontakte os på
tlf. 82 13 04 04 eller mail: post@morsoeforsyning.dk

Forbrug og afregning

Flytning

Kloak

Tanktømning

Sådan læser du din regning

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan