Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Velkommen til kundeservice, hvor vi altid er klar til at svare på dine spørgsmål.

Her kan du selv melde køb/salg af bolig, tilmelde dig faktura på mail og tilmelde dig betalingsservice. 

Har du spørgsmål angående dit forbrug, din regning eller din måler, er du velkommen til at kontakte os på tlf. nr. 82 13 04 04 eller sende os en e-mail på post@morsoeforsyning.dk


Se din regning (Kundeportal)

Få overblik over, hvordan dit forbrug af vand udvikler sig over årene.

Se dine regninger og aktuel saldo. Hent kopier af de regninger vi har sendt dig.

Tilmeld dig vores services.

Få en sms eller e-mail, når du skal aflæse vandmåleren. Eller gør dit liv lidt nemmere ved at tilmelde dine regninger til e-mail.

Se din regning
Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser

Her kan du læse alt om vores betalingsbetingelser for Morsø Forsyning A/S. Morsø Forsyning varetager opkrævningen af forbrugsafgifter for selskaberne.

Generelle betalingsbetingelser.pdf
Priser

Takstblade for Morsø Forsyning A/S, for årene 2023 og 2022 finder du her.

Hvis du ønsker at se takstblade for tidligere år, kan du henvende dig til kundeservice på telefon 82 13 04 04 eller mail post@morsoeforsyning.dk

Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.07.2022

Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.01.2022

Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.01.2023

Ejerskifte?

Giv os besked når du sælger/køber bolig

Har du solgt/købt hus, skal du meddele det til os. Ejerskiftet udfylder du her på siden.

Det du indtaster, bliver automatisk krypteret, så det er sikkert at skrive dine oplysninger på blanketten.

Vi vil herefter få lavet en flytteafregning til sælger og en aconto til køber.

 

Alle felter er obligatoriske

Forbrugssted


Fraflytter


Aflæsning


Tilflytter


Anmelder

Tilmelding til betalingsservice

Betalingsservice

Hvis du tilmelder din regning til Betalingsservice, så bliver den hverken betalt for tidligt eller for sent. Du slipper også for at stå i kø på posthuset eller i banken.

Det er en god ide at have din regning og dit NemId  fremme, når du tilmelder regningen til Betalingsservice, da du skal bruge oplysninger herfra, når du tilmelder dig.

Til- og afmelding til SMS-service

SMS-service

Er du kunde hos Morsø Forsyning og har en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af vores sms-service. Det er en gratis service, som vi tilbyder alle vores kunder.

Hvis uheldet skulle være ude og der sker en vandforurening, en afbrydelse af varmen, et vandbrud eller lignende i det område hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om problemet.

Du vil også modtage en sms, hvis du f.eks. skal have skiftet din måler. 

Afmelding

Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt vores sms-service, kan du afmelde dig her. 

Har du problemer med kloak, vand eller varme?

Give os direkte og hurtig besked, hvis du opdager fejl og mangler på vores forsyningsanlæg og anlægsdele. 

Hvis du støder på problemer i forbindelse med vand, varme og kloak fra Morsø Forsyning, kan du altid ringe til os på tlf. 82 13 04 04 eller sende os en mail på post@morsoeforsyning.dk

Så vil vores driftsafdeling blive opdateret om hændelsen og tage sig af problemet.

Tjek dit forbrug

Dit forbrug bliver afregnet efter de målere, der er på forbrugsstedet - din adresse.

Det er altid en rigtig god idé at kende sit forbrug og holde et vågent øje med det. Et utæt rør kan f.eks. give en voldsom stigning i forbruget. Og får en utæthed lov til at være der i lang tid, kan det koste mange penge!

I vores folder finder du gode råd om besparelser og hvad du kan gøre for at undgå vandspild og store varmeregninger.

Tjek dit forbrug
Vandspild

Er uheldet ude..

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug, ved at aflæse din vandmåler hver måned.
I tabellen herunder, kan du se det gennemsnitlige vandforbrug pr. år. pr. person, afhængigt af antallet af personer i husstanden.

 

 

Udgangspunktet for afregning af vandforbrug er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.

Der er mulighed for at få refunderet vandafledningsbidraget for et skjult vandspild, der er over/mere end normalforbruget + 30 m³. Vandspildet skal være dokumenteret som værende skjult og der skal ansøges via dette skema:

 

Ansøgning om eftergivelse ved vandspild

 

Den skriftlige ansøgning skal være selskabet i hænde hurtigst muligt, efter at ledningsbruddet er konstateret og udbedret, dog senest 6 uger efter ejeren har modtaget årsopgørelsen. Der kan ikke ske tilbagebetaling for mere end 1 afregningsår.

 Vandspildet må ikke være løbet til kloak.
Det faste bidrag tilbagebetales ikke. 

 

Sådan gør du

Ejeren sender en skriftlig ansøgning om tilbagebetaling af unormalt stort vandforbrug med dokumentation for:

 • Hvor skaden er sket
 • Hvor stort vandspildet er (angivet i m³)
 • Seneste måleraflæsninger
 • At skaden er udbedret og attesteret af en autoriseret vvs-installatør. (stempel og underskrift fra den autoriseret vvs installatør er påkrævet)
 • At vandet ikke er løbet til kloakken

Alle betingelser skal være opfyldt og kunne dokumenteres, for at vi kan behandle din ansøgning om tilbagebetaling.

Når ansøgningen er modtaget vil den blive behandlet straks efter og du vil hurtigst mulig modtage svar.

Ved anmeldelse af vandspild kan tilbagebetaling ikke omfatte mere end det seneste kalenderår.

Ved tilbagebetaling skelnes mellem synlige og ikke synlige installationer.

Ved brug i boliger på ikke synlige rør, hvor forbruget er 300 m³ større end et normalt årsforbrug, kan du søge om tilbagebetaling af vandafgiften. Mere om det i lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand.

 

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes tilbagebetaling:

 • Utæt toilet
 • Hvor man - f.eks - har kunnet se at vandet løb, uden at gøre noget
 • Ventiler i installationer, der ikke lukker – f.eks. magnetventiler, rørafbryder m.fl.
 • Slange til opvaske- og vaskemaskiner, der er sprængt
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Udendørs haner

 

Eksempler på ikke synlige installationer, hvor der kan søges om tilbagebetaling:

 • Rør under gulvet uden adgang
 • Rør indmuret i gulve og vægge
 • Rør i jord mellem bygninger

LBK. 639 af 21. august 1998

Vil du klage?

Klager i forbindelse med Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S

Du kan indbringe klager vedrørende tvister med Morsø Forsyning for Nævnenes Hus. 

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til kr. 100, som du ikke får igen. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster kr. 400. Beløbet tilbagebetales, hvis du får medhold.

 

Klager i forbindelse med Morsø Varme A/S

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab og du ikke er tilfreds med afgørelsen, skal du sikre dig, at du har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold -  kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

Vær opmærksom på at Forsyningstilsynet og Ankenævnet på Energiområdet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet. Du finder oplysningerne om klagemulighederne på Forsyningstilsynet og Ankenævnet på Energiområdet.

Nævnenes Hus Forsyningstilsynet Ankenævnet på Energiområdet
Ofte stillede spørgsmål

Find svar på de spørgsmål vi oftest hører

Kan du ikke finde et svar her, er du altid velkommen til at kontakte os på
tlf. 82 13 04 04 eller mail: post@morsoeforsyning.dk

Anlæg og installationer

Forbrug og afregning

Kundeoplysninger

Organisation

Åbningstider i helligdagene samt sommerferie

Åbningstider i forbindelse med helligdage samt sommerferie

Kontoret har lukket følgende dage:

Skærtorsdag, den 6. april

Langfredag, den 7. april

2. påskedag, den 10. april

Store Bededag, fredag den 5. maj

Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 18. maj samt fredag den 19. maj

2. Pinsedag, mandag den 29. maj

Grundlovsdag, mandag den 5. juni

Uge 30 - fra mandag den 24. juli til og med fredag den 28. juli

Uge 52 - fra mandag den 25. december til og med fredag den 29. december

 

Akutte henvendelser uden for åbningstid skal ske på vagttelefon: 82 13 04 04

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan