Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Her finder du informationer til dig, der har en virksomhed. 

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på 82 13 04 04 eller post@morsoeforsyning.dk 

Særbidrag

For særligt forurenet spildevand opkræver vi et særbidrag for det forureningsindhold, der er højere end i almindeligt spildevand

Grænseværdier for betaling af særbidrag (gældende fra 1. januar 2016)

Organisk stof, COD l

 

1.600 mg COD/l

1,6 kg COD/m³ spildevand

Kvælstof, Total-N 

 

100 mg T-N/l

0,1 kg Total-N/m³ spildevand 

Fosfor, Total-P  

 

15 mg T-P/l

0,015 kg Total-P/m³ spildevand 

 

 

Grænseværdierne er anført i bekendtgørelse nr. 1375 af 30/11/2015.

Betaling af særbidrag

I henhold til bekendtgørelsen skal vi opgøre særbidraget ud fra de faktisk afholdte omkostninger. Vi kan derfor først beregne den endelige enhedspris efter årets udgang. Derefter sender vi dig en samlet regning for hele året. For at regningen ikke skal blive for stor, sender vi a'conto opkrævning beregnet på taksterne i det foregående år.
Når året er gået, beregner vi så den endelige samlede betaling for hele året. Derefter vil du enten få en ekstra regning eller få penge tilbage.
Priserne for særbidrag finder du i vores takstblad længere nede på siden. 

Trappemodellen

Du kan bruge trappemodellen, hvis der drives erhverv på markedsvilkår på din ejendom. Trappemodellen gør spildevandstaksten afhængig af mængden af dit vandforbrug. Vandforbruget skal være større end 500 m3 om året. 

 

Priser 2023

Pris ekskl. moms pr.

m3 målt vandforbrug

Pris inkl. moms pr.

m3 målt vandforbrug

Trin 1 50,00 kr.  62,50 kr. 
Trin 2 40,00 kr.  50,00 kr. 
Trin 3 20,00 kr.  25,00 kr. 

 

Du kan tilmelde dig trappemodellen på www.trappetilmelding.dk 

Færdigmeldinger

Færdigmeldinger

Når kloakmesteren har fuldført det autoriserede kloakarbejde herunder bl.a.: 

  • etableret det private spildevandsanlæg,
  • tilsluttet spildevand/regnvand til kloakken eller
  • afkoblet spildevand/regnvand fra eksisterende kloak

skal der sendes en kloakfærdigmelding til kommunen. Skemaet til kloakfærdigmelding kan du finde i linket.

Til færdigmeldingen skal medsendes et kortbilag med en målfast tegning over arbejdets/anlæggets endelige placering.

Færdigmelding af fuldført kloakarbejde
EAN - CVR - BANK

Skal du sende os en regning eller betale en?

Oplysningsoversigt for Forsyningsselskaberne

 

Morsø Forsyning A/S

CVR:          32 47 90 65

EAN:          5790 0021 32407

Bank:         8122 4562071836


Morsø Spildevand A/S

CVR:           31 89 59 36

EAN:           5790 0021 32391

Bank:          8122 4562071755


Morsø Vand A/S

CVR:            31 89 58 71

EAN:            5790 0021 32377

Bank:           8122 4562071771


Morsø Varme A/S

CVR:            31 89 59 01

EAN:            5790 0021 32384

Bank:           8122 4562071798


Det anbefales altid så vidt muligt at anvende de tilsendte indbetalingskort, når der indbetales. Derved sikres korrekt registrering af betalingen. Du kan altid få tilsendt et nyt indbetalingskort ved henvendelse til Morsø Forsyning

Takster

Her finder du takstbladene for de forskellige selskaber under Morsø Forsyning A/S. 

 

Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.01.2023 Takstblad for selskaber under Morsø Forsyning A/S pr. 01.01.2024

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan