Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Morsø Vand leverer drikkevand af høj vandkvalitet. Drikkevandet hentes fra boringer ved Morsø Vands to vandværker. Det største er Nykøbing Vandværk, det andet mindre vandværk er Lyngbro Vandværk.

Vandet pumpes op fra boringerne, renses og iltes inden det pumpes ud i ledningsnettet. Her ledes vandet frem til byens 2 vandtårne. Det ene på Floravej og det andet på H C Ørstedsvej. Herfra løber vandet ud til dig. Undervejs sørger pumpestationer for at trykket i din vandhane er passende til dit behov. De 2 vandværkers ledningsnet er forbundne. Det sikrer høj forsyningssikkerhed, hvis det ene vandværk er ude af funktion eller ikke kan yde tilstrækkelig kapacitet. 

Vandregulativet

Vandregulativ

Dette regulativ er udfærdiget efter reglerne i Vandforsyningsloven, med tilhørende love og bekendtgørelser vedr. ledningsført vand samt bestemmelser om offentliggørelse af vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Regulativet er vedtaget af bestyrelsen for Morsø Vand A/S og godkendt af Morsø Kommune den 19. december 2011.

Regulativ for Morsø Vand A/S
Vandkvalitet

Vandkvalitet

Hårdhedsgraden for drikkevandet fra Morsø Vand er 12,5 dH., hvilket svarer til middelhårdt vand.

Det er vigtigt at indstille vandets hårdhedsgrad på din opvaskemaskine, så den vasker optimalt og resultatet bliver pænt. Vandets hårdhedsgrad har også betydning for, hvor meget sæbe du skal bruge til tøjvask. Læs doseringen af sæbe på vaskemidlets emballage.

I henhold til lovgivningen foretages der løbende analyser af vores drikkevand. Analyserne foretages af et akkrediteret laboratorium og Morsø Kommune udfører som myndighed kontrol af analyserne. Du kan læse mere om resultatet af vandanalyserne for henholdsvis Nykøbing Vandværk og Lyngbro Vandværk på GEUS´s hjemmeside (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Link til hjemmeside her:

Ud over vandanalyserne, som du kan se på GEUS’s hjemmeside, foretager vi i Morsø Vand løbende vores egen kvalitetskontrol af drikkevandet. Den løbende egenkontrol sikrer, at vi hurtigt kan gribe ind, hvis der skulle opstå en afvigelse af vandkvaliteten.

GEUS hjemmeside
GEUS_logo.svg
Vandanmeldelsesblanket

Her finder du blanketten for anmeldelse af vandinstallation.

Vandanmeldelsesblanket
Hold øje med vandforbruget

Er uheldet ude...

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug, ved at aflæse din vandmåler hver måned. I tabellen, til højre, kan du se det gennemsnitlige vandforbrug pr. år. pr. person, afhængigt af antallet af personer i husstanden.

Udgangspunktet for afregning af vandforbrug er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.

Der er mulighed for at få refunderet vandafledningsbidraget for et skjult vandspild, hvis det opfylder visse kriterier. Vandspildet skal være dokumenteret som værende skjult og der skal ansøges via skemaet Vandspildsansøgning, som du finder under Kundeservice.

 

Vandspild


Se gode råd om at spare på vandet:


Spar på vandet
Skema over årligt vandforbrug pr. person
Priser

Her finder du vores gældende priser for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2021.

Takstblade for selskaber under Morsø Forsyning A/S 2021.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan