Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn og oldebørn trygt kan drikke vand fra hanen.

Morsø Vand leverer drikkevand af høj vandkvalitet. Drikkevandet hentes fra boringer ved Morsø Vands to vandværker. Det største er Nykøbing Vandværk, det andet mindre vandværk er Lyngbro Vandværk.

Vandet pumpes op fra boringerne, renses og iltes inden det pumpes ud i ledningsnettet. Her ledes vandet frem til byens 2 vandtårne. Det ene på Floravej og det andet på H. C. Ørsteds Vej. Herfra løber vandet ud til dig. Undervejs sørger pumpestationer for at trykket i din vandhane er passende til dit behov. De 2 vandværkers ledningsnet er forbundne. Det sikrer høj forsyningssikkerhed, hvis det ene vandværk er ude af funktion eller ikke kan yde tilstrækkelig kapacitet. 

Vandregulativet

Vandregulativet

Vandregulativet beskriver teknisk og lovmæssigt, hvilke forpligtelser du har som forbruger, og hvilke forpligtelser Morsø Vand har som leverandør. Det kan være bestemmelser om, at vi som vandselskab skal opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt, og at du som forbruger skal have installeret en vandmåler, så vi kan beregne dit vandforbrug. 

Regulativet er vedtaget af bestyrelsen for Morsø Vand A/S og godkendt af Morsø Kommune den 19. december 2011.

 

Regulativ for Morsø Vand A/S
Vandkvalitet

Vandkvalitet

Vi holder skarpt øje med, om dit drikkevand er rent og lever op til de nationale kvalitetskrav. Det gør vi ved at tage prøver af drikkevandet på vores vandværk, i vores ledningsnet og hos vores forbrugere. 

Analyserne bliver foretaget af et uafhængigt og godkendt laboratorium og Morsø Kommune udfører som myndighed kontrol af analyserne.

Udover vandanalyserne, som du kan se på GEUS’ hjemmeside, foretager vi i Morsø Vand løbende vores egen kvalitetskontrol af drikkevandet. Den løbende egenkontrol sikrer, at vi hurtigt kan gribe ind, hvis der skulle opstå en afvigelse af vandkvaliteten.

Hårdhedsgraden for drikkevandet fra Morsø Vand er 12,5 dH., hvilket svarer til middelhårdt vand. Det er vigtigt at indstille vandets hårdhedsgrad på din opvaskemaskine, så den vasker optimalt og resultatet bliver pænt. Vandets hårdhedsgrad har også betydning for, hvor meget sæbe du skal bruge til tøjvask.

Resultaterne af vandanalyserne kan ses på GEUS’ hjemmeside (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland).

 

GEUS hjemmeside
GEUS_logo.svg
Tilslutning til vandforsyning hos Morsø Vand A/S
Vandinstallation ny.jpg

Når der etableres vandforsyning til nybyggeri eller ejendomme, der har haft egen brønd eller boring, skal der sættes en vandmåler op. 

Det er vigtigt at tage kontakt til en autoriseret VVS-installatør, da det kun er autoriserede VVS-installatører, der må montere og skifte vandmålere. 

For at søge om tilslutning til vandforsyningen, skal nedenstående ansøgning udfyldes og sendes til Morsø Forsyning. Meget gerne på mail: post@morsoeforsyning.dk 

Processen for at få vandforsyning fra Morsø Vand på din adresse kan du se på modsatte side.

Ansøgning om vandtilslutning
Hold øje med vandforbruget

Er uheldet ude...

Skjulte rørskader og utætheder i vandinstallationer kan blive meget dyrt. Du bør derfor holde øje med dit vandforbrug ved at aflæse din vandmåler hver måned. I tabellen til højre kan du se det gennemsnitlige vandforbrug pr. år. pr. person, afhængigt af antallet af personer i husstanden.

Udgangspunktet for afregning af vandforbrug er, at forbruget opgøres i henhold til det forbrug, der er aflæst på vandmåleren.

Der er mulighed for at få refunderet vandafledningsbidraget for et skjult vandspild, hvis det opfylder visse kriterier. Det kan du læse mere om under Kundeservice. Her finder du også Ansøgning om refusion af vandafledningsbidrag.

 

Ansøgning om refusion af vandafledningsbidrag


Se gode råd om at spare på vandet:


Spar på vandet
Skema over årligt vandforbrug pr. person

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan