Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Måske synes du at varmt vand i din bruser eller i dit badekar er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at du kan skrue op for varmen i din radiator, når vejret er koldt. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at give dig den bedste service. Moderne styringer sikrer, at varmen er der, lige netop når du har brug for den.

Siden 1960’erne har Dueholm Varmeværk leveret stabil og god varme til forbrugere i dele af Nykøbing. Dueholm Varmeværk, der ejes af aktieselskabet Morsø Varme A/S, blev oprindeligt opført i tilknytning til Dueholmskolen i Nykøbing. Varmeværket er siden udbygget, og fuelolie er skiftet ud med naturgas. Dueholm Varmeværk et af de små såkaldte barmarksværker, der har lov til at fyre med biobrændsel, dog med en begrænset kedelstørrelse.

I øjeblikket har vi 138 aftagere af varme. Det er både parcelhuse og til en række store aftagere, bl.a. kommunens idrætshaller. Vi forsyner Morsø Gymnasium, Sparekassen Thy Arena | Mors med plads til 2500 tilskuere, Nordvestjysk Handelsgymnasium, VUC Thy-Mors, Morsø Teater og Dueholmskolen.

Størstedelen af energiudgifterne i din husholdning går til opvarmning af din bolig. Det er derfor værd at sætte ekstra fokus på, hvordan du kan spare på varmen. Her på siden får du en række gode råd om hvordan du kan spare. Du kan få mere at vide, hvis du kontakter dit eget lokale varmeværk Morsø Varme på tlf. 82 13 04 04.

Bestemmelser for fjernvarmelevering

Bestemmelserne er udarbejdet ud fra Dansk Fjernvarmes standarder og anmeldt til Forsyningstilsynet den 22.02.2019

Du finder bestemmelserne her.

Almindelige bestemmelser - Morsø Varme

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Dansk_Fjernvarme.svg
Gode råd om fjernvarme

Fyr den af - og udnyt din fjernvarme fuldt ud

Fjernvarmen leverer varme til dig, mens dit lokale fjernvarmeværk gerne skal have koldt vand tilbage fra dig. På den måde udnyttes systemet mest effektivt og varmen bliver billigst muligt for dig. Det udgående fjernvarmerør skal altså være lunket eller køligt. Jo køligere, jo bedre. 

Luft ud for fulde gardiner - og luk for varmen imens       

Luft kraftigt ud i din bolig – også selv om det er koldt udenfor. Et udluftet rum har lav luftfugtighed og er derfor meget lettere at varme op. Luft ud én gang om dagen med alle vinduer åbne og gennemtræk i ti minutter. Det fornyer luften, uden at vægge og møbler bliver kolde. 

Stil termostaterne éns - start på '3'

Uanset hvilken temperatur, du foretrækker, er det vigtigt at alle termostater i samme rum står på det samme. Når du skruer op på ’3’, svarer det normalt til 21 graders varme, hvilket er normal stuetemperatur. Tænk over, at hver ekstra grad øger dit energiforbrug med mindst 5 procent. 

Tænd alle radiatorer - ikke kun dem du sidder ved

Du sparer intet ved kun at tænde en enkelt radiator i rummet og slukke de andre. En enkelt radiator på fuldt blus bruger ofte mere varme end fire radiatorer på kvart drift. Du udnytter din fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorerne. Gem heller ikke en radiator bag sofaen. En radiator skal være tændt og have luft omkring sig. 

Luk døren til soveværelset - og til de andre kolde rum

Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Men husk at lukke døren mellem rum med forskellige temperaturer. Så udnytter du varmen mest effektivt. De fleste sover bedst ved 17 grader, hvilket svarer til at stille termostaten på ’2’. 

Vi anbefaler mindst 16 grader - det er bedst for dine rum

Som tommelfingerregel anbefaler vi mindst 16 grader i alle rum. Under 14 grader risikerer du at skade bygningen og få problemer med fugt. Med fjernvarme sparer du næsten ingenting, hvis du slukker helt for varmen om natten. For om morgenen når du så atter skruer op, belaster du fjernevarmeværket, som må bruge dyre og dårligere energikilder for at følge med.

Brug bruseren og opvaskebaljen - spar på det varme vand

Der går 125 liter vand på et fyldt badekar, mens 5 minutter under bruseren kun koster 45 liter vand.
Tænk over, hvor du kan spare på det varme vand. Brug opvaskebaljen i stedet for at vaske op under det rindende vand. Indstil dit fjernvarmeanlæg, så det varme vand ikke overstiger 55 grader. 

Aflæs måleren - mindst én gang om måneden

Måleren giver overblik over dit forbrug og afslører eventuelle udsving. Den afslører en defekt ventil eller utætheder i systemet, selv om der normalt ikke er problemer med fjernvarmen. Kontakt dit fjernvarmeselskab, hvis du konstaterer uregelmæssigheder på dit forbrug eller måler. 

Husk at fjernvarme er billigere - både for dig og miljøet

Brug så vidt muligt fjernvarmen –for miljøets skyld og af hensyn til din varmeregning. En pejs er hyggelig, men forurener meget i forhold til den varme den afgiver. Elvarme er dyr. Hold varmen med omtanke.

Tilmelding af fjernvarme
Varmedunk

Tilmelding af ejendom til fjernvarme

Ved underskrift af denne blanket, erklæres det på tro og love at varmeinstallationen er udført i henhold til forsyningsselskabets almindelige og tekniske bestemmelser.

Inden etablering af stikledning skal denne tilmeldingsblanket være forsyningsselskabet i hænde og Tilslutningsbidraget skal betales inden stikledning etableres. Efterregulering af bidrag kan ske, såfremt der er forskel på det oplyste og det faktiske i BBR når bygning er færdig.

Der skal beregnes minimum 14 dage inden etablering af stikket kan finde sted.

 

Tilmelding til fjernvarme

Fjernvarme

Vidste du, at ...


Danmark er en af verdens førende fjernvarmenationer?

Ingen må tjene på fjernvarmen? Værkernes økonomi skal hvile i sig selv.

CO2-udledningen pr. enhed fjernvarme er faldet med 14 % på 10 år?

Et standardhus med fjernvarme udleder kun 2.570 kilo CO2 om året mod 3.896 kilo med naturgasfyr og 5.673 kilo med oliefyr?

Fjernvarme er 50% grøn.

6 ud af 10 danskere har fjernvarme?

Fjernvarmeteknologi er en stor eksportvare for Danmark? I 2008 eksporterede vi for 4 mia. kroner, og vi forventer at nå ca. 8 mia. i 2015.

Fjernvarmen er over 100 år. Danmark har udviklet på teknologien siden det første værk blev opført i 1903 på Frederiksberg?

 

Kilde: FIF Marketing – Fjernvarmens informationsfond

 

Læs mere her:

Energistyrelsen Bolius - Boligejernes Videnscenter
shutterstock_121240378_edit.jpg
Priser

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan