Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Måske synes du at varmt vand i din bruser eller i dit badekar er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at du kan skrue op for varmen i din radiator, når vejret er koldt. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at give dig den bedste service. Moderne styringer sikrer, at varmen er der, lige netop når du har brug for den.

Siden 1960’erne har Dueholm Varmeværk leveret stabil og god varme til forbrugere i dele af Nykøbing. Dueholm Varmeværk, der ejes af aktieselskabet Morsø Varme A/S, blev oprindeligt opført i tilknytning til Dueholmskolen i Nykøbing. Varmeværket er siden udbygget, og fuelolie er skiftet ud med naturgas. Dueholm Varmeværk et af de små såkaldte barmarksværker, der har lov til at fyre med biobrændsel, dog med en begrænset kedelstørrelse.


Forhåndstilmelding til fjernvarmekonvertering

Morsø Varme arbejder på at udvide fjernvarmen i Nykøbing By. For at finde ud af, om der er nok interesserede i at blive koblet på fjernvarmen, har vi brug for din forhåndstilmelding senest den 1. marts 2024

Din tilmelding her er ikke bindende, men er med til at give os et grundlag at arbejde videre med. 

Når du har udfyldt tilmeldingen og sendt den afsted, får du en lysegrøn pop-up, hvor der står "Formularen blev indsendt!". Det er garanti for, at din forhåndstilmelding er gået igennem. Du får altså ikke en bekræftelse på mail. 

Pr. 08.11.2023 er der 619 forhåndstilmeldinger. 

Hvis du har spørgsmål til tilslutning af fjernvarme mm., kan du sende en mail her

Du kan se oplægget fra informationsaftenen mandag den 7. juni her

 

Alle felter er obligatoriske

Forhåndstilmelding

Dine oplysninger bliver ikke videregivet eller oplyst til tredjepart og dine oplysninger slettes, når de ikke længere er relevante.


Beregning af pris for fjernvarmekonvertering

Hvad kommer fjernvarme til at koste mig?

Overvejer du at give os din forhåndstilmelding til fjernvarmekonverteringen i Nykøbing? Ved at udfylde de relevante felter nedenunder, kan du se det årlige beløb du skal betale for fjernvarme. 

 

Hvor stort er dit gasforbrug på et år i gennemsnit

Hvor stort er dit olieforbrug på et år i gennemsnit

Hvor mange m² er dit hus i alt?

Ønsker du at indgå i varmemesterordningen og lade fjernvarmeselskabet eje og drifte din fjernvarmeunit

Årlig varmeudgift af fjernvarmen for dit hus
0,- kr

Indefrysningsordning
Lommeregner, papir og en kuglepen

Folketinget besluttede i efteråret 2022 at fjernvarmeforbrugere med høje varmeregninger kan få en del af deres a conto regninger i 2023 indefrosset og først betale dem senere.

Indefrysningsordningen gælder både private og virksomheder. Der kan indefryses aconto regninger der dækker 2023. For virksomheder gælder det ydermere, at der max. kan indefryses kr. 3,75 mio. kr. på koncernniveau.

2023 er indefrysningsår. Det indefrosne beløb forrentes.

2024 er en hvileperiode, hvor der ikke afdrages på det indefrosne beløb. Det indefrosne beløb forrentes.

2025-2028 er tilbagebetalingsperioden. I denne periode tilbagebetales det indefrosne beløb. Det indefrosne beløb forrentes.

Senest 1 måned før tilbagebetalingsperioden påbegyndes skal forbrugeren meddele Morsø Varme, om den samlede indefrysning ønskes afdraget over 4-årig periode, eller straks indfries.

Ønskes der afdraget over 4 år, fremsender Morsø Forsyning opkrævning kvartalsvis.

Hvis de fremsendte opkrævninger ikke betales, fremsendes op til to rykkerskrivelser med tillæg af rente og rykkergebyrer. Ved stadig manglende betaling overtager Erhvervsstyrelsen gælden med henblik på statslig inddrivelse.


Renten er fastsat af Erhvervsministeren og er for private 2% p.a. i hele perioden. For virksomheder er den pt. 4,4 % p.a. og fastsættes løbende af Klima-, -energi-, og forsyningsministeren.

En forbruger kan i løbende afmelde sig indefrysningsordningen med virkning fra næstkommende regning. Afmeldelsen vil omfatte de regninger der udstedes efter afmeldingen. Efter afmelding skal forbrugeren tage stilling til, om det indefrosne beløb ønskes afdraget over en 4-årig periode, eller om det straks indfries.

En forbruger, der har afmeldt sig indefrysningsordningen, kan inden for indefrysningsperioden på ny anmode om indefrysning, på linje med andre kunder.

Ved fraflytning vil forbrugeren modtage en opgørelse over deres samlede indefrysning.

Forbrugeren skal ved fraflytning på ny anmode om indefrysning, hvis forbrugeren vil benytte sig af indefrysningsordningen på den nye adresse.

Ved fraflytning kan en forbruger indgå aftale om videreførelse af indefrysningsordningen, hvis den nye adresse er beliggende i Morsø Varmes forsyningsområde.

Ved fraflytning skal forbrugeren beslutte, om den samlede indefrysning afdrages over en 4-årig periode eller straks indfries.

Der pålægges administrationsgebyrer på ordningen, disse gebyrer kan også indefryses:

Gebyr for tilmelding kr. 437,50 (pålægges ved første tilmelding)
Afmeldelse inden d. 15. i faktureringsmåneden kr. 125,00
Afmeldelse efter d. 15. i faktureringsmåneden kr. 250,00

Hvor meget kan indefryses:

Man kan få indefrosset den del af gennemsnits MWh prisen, der ligger over et loft på 1.440 kr./MWh. Gennemsnitsprisen er det samlede acontobeløb divideret med antal MWh.

Eksempel: 

Et hus på 100 m2, bruger 10 MWh om året, og får 4 a conto opkrævninger pr. år:
Beløb til indefrysning beregnes således: 

2,5 MWh                        á kr. 1.625,00 = 4.062,50

25 m2 arealbidrag            á kr.      26,25 =    656,25

Samlet a conto regning      kr.                4.718,75 

Gennemsnitlig MWh pris 4.718,75/2,5 = kr. 1.887,50

I dette eksempel kan man få indefrosset (1.887,50 – 1.440) *2,5 = kr. 1.118,75

Du kan tilmelde dig ordningen, få yderligere oplysninger eller få lavet en beregning på din egen varmeregning ved at kontakte Morsø Forsyning på tlf.: 8213 0404, sende en mail til post@morsoeforsyning.dk eller ved personlig henvendelse på Strandparken 19, 7900 Nykøbing Mors. 

Gode råd om fjernvarme

Fyr den af - og udnyt din fjernvarme fuldt ud

Fjernvarmen leverer varme til dig, mens dit lokale fjernvarmeværk gerne skal have koldt vand tilbage fra dig. På den måde udnyttes systemet mest effektivt og varmen bliver billigst muligt for dig. Det udgående fjernvarmerør skal altså være lunket eller køligt. Jo køligere, jo bedre. 

Luft ud for fulde gardiner - og luk for varmen imens       

Luft kraftigt ud i din bolig – også selv om det er koldt udenfor. Et udluftet rum har lav luftfugtighed og er derfor meget lettere at varme op. Luft ud én gang om dagen med alle vinduer åbne og gennemtræk i ti minutter. Det fornyer luften, uden at vægge og møbler bliver kolde. 

Stil termostaterne éns - start på '3'

Uanset hvilken temperatur, du foretrækker, er det vigtigt at alle termostater i samme rum står på det samme. Når du skruer op på ’3’, svarer det normalt til 21 graders varme, hvilket er normal stuetemperatur. Tænk over, at hver ekstra grad øger dit energiforbrug med mindst 5 procent. 

Tænd alle radiatorer - ikke kun dem du sidder ved

Du sparer intet ved kun at tænde en enkelt radiator i rummet og slukke de andre. En enkelt radiator på fuldt blus bruger ofte mere varme end fire radiatorer på kvart drift. Du udnytter din fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorerne. Gem heller ikke en radiator bag sofaen. En radiator skal være tændt og have luft omkring sig. 

Luk døren til soveværelset - og til de andre kolde rum

Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Men husk at lukke døren mellem rum med forskellige temperaturer. Så udnytter du varmen mest effektivt. De fleste sover bedst ved 17 grader, hvilket svarer til at stille termostaten på ’2’. 

Vi anbefaler mindst 16 grader - det er bedst for dine rum

Som tommelfingerregel anbefaler vi mindst 16 grader i alle rum. Under 14 grader risikerer du at skade bygningen og få problemer med fugt. Med fjernvarme sparer du næsten ingenting, hvis du slukker helt for varmen om natten. For om morgenen når du så atter skruer op, belaster du fjernevarmeværket, som må bruge dyre og dårligere energikilder for at følge med.

Brug bruseren og opvaskebaljen - spar på det varme vand

Der går 125 liter vand på et fyldt badekar, mens 5 minutter under bruseren kun koster 45 liter vand.
Tænk over, hvor du kan spare på det varme vand. Brug opvaskebaljen i stedet for at vaske op under det rindende vand. Indstil dit fjernvarmeanlæg, så det varme vand ikke overstiger 55 grader. 

Aflæs måleren - mindst én gang om måneden

Måleren giver overblik over dit forbrug og afslører eventuelle udsving. Den afslører en defekt ventil eller utætheder i systemet, selv om der normalt ikke er problemer med fjernvarmen. Kontakt dit fjernvarmeselskab, hvis du konstaterer uregelmæssigheder på dit forbrug eller måler. 

Husk at fjernvarme er billigere - både for dig og miljøet

Brug så vidt muligt fjernvarmen –for miljøets skyld og af hensyn til din varmeregning. En pejs er hyggelig, men forurener meget i forhold til den varme den afgiver. Elvarme er dyr. Hold varmen med omtanke.

Tilmelding af fjernvarme
Varmedunk

Tilmelding af ejendom til fjernvarme

Vil du gerne være kunde hos Morsø Varme A/S?

Så skal du udfylde denne blanket. Når tilmeldingsblanketten er udfyldt og er Morsø Forsyning i hænde, og når tilslutningsbidraget er betalt, kan stikledningen etableres.

Efterregulering af bidrag kan ske, hvis der er forskel på det oplyste og det faktiske BBR når bygningen er færdig.

 

Der skal beregnes minimum 14 dage inden etablering af stikket kan finde sted.

 

Tilmelding til fjernvarme

Bestemmelser for fjernvarmelevering

Bestemmelserne er udarbejdet ud fra Dansk Fjernvarmes standarder og anmeldt til Forsyningstilsynet den 22.02.2019

Du finder bestemmelserne her.

Almindelige bestemmelser - Morsø Varme

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Dansk_Fjernvarme.svg

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan