Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Vi søger en ny kollega

Morsø Forsyning søger en kollega til at varetage kommunikations og kontoropgaver

Noget for dig?

Så læs mere her.

Regnvandsbassiner ved Øster Jølby

Morsø Spildevand er ved at etablere 2 regnvandsbassiner på mark ved Grønningen i Øster Jølby.

Arbejdet er lukket ned, med virkning ind til videre.

Der har vist sig, at være en procedurefejl i en af de tilladelser, der er meddelt til regnvandsbassinerne, og Morsø Spildevand A/S er af kommunen anmodet om at stoppe arbejdet.

Arbejdet forventes genoptaget, når forholdet måtte være rettet.

I uge 30 holder kontoret sommerferie lukket.

Men der er stadig masser af vand i hanen!

Har du et akut behov for at komme i kontakt med os?

Ring til vagten på tlf. 82 13 04 04.

Ellers er vi tilbage på kontoret igen mandag den 1. august 2022.

God sommer derude☀️

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Morsø fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere