Kundeportal

 

Her kan du finde alle dine oplysninger, regninger og tilmelde dig betalingsservice uden PBS.

 

Kundeportalen

x

𝐌𝐢𝐧𝐝𝐞𝐨𝐫𝐝 𝐨𝐦 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲 𝐃𝐲𝐛𝐝𝐚𝐥

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡ø𝑟 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑎𝑛 𝑆ø𝑛𝑑𝑒𝑟𝑔𝑎𝑎𝑟𝑑 𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑎̊ 𝑣𝑒𝑔𝑛𝑒 𝑎𝑓 𝑀𝑜𝑟𝑠ø 𝐹𝑜𝑟𝑠𝑦𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑜𝑟𝑑 𝑜𝑚 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑐ℎ𝑒𝑓 𝑇𝑜𝑚𝑚𝑦 𝐷𝑦𝑏𝑑𝑎𝑙:

𝐃𝐞𝐭 𝐯𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐝 𝐬𝐭𝐨𝐫 𝐬𝐨𝐫𝐠, 𝐚𝐭 𝐯𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐭𝐨𝐠 𝐦𝐞𝐝𝐝𝐞𝐥𝐞𝐥𝐬𝐞𝐧 𝐨𝐦, 𝐚𝐭 𝐯𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐠𝐨𝐝𝐞 𝐤𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐨𝐠 𝐯𝐞𝐧 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲 𝐃𝐲𝐛𝐝𝐚𝐥, 𝐠𝐢𝐤 𝐛𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐧 𝟏𝟐. 𝐨𝐤𝐭𝐨𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗.

𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲 𝐃𝐲𝐛𝐝𝐚𝐥 𝐛𝐥𝐞𝐯 𝐚𝐧𝐬𝐚𝐭 𝐢 𝐌𝐨𝐫𝐬ø 𝐅𝐨𝐫𝐬𝐲𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐧 𝟏. 𝐟𝐞𝐛𝐫𝐮𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐨𝐠 𝐯𝐢𝐥 𝐛𝐥𝐢𝐯𝐞 𝐡𝐮𝐬𝐤𝐞𝐭 𝐬𝐨𝐦 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐥𝐚𝐧𝐬𝐞𝐭 𝐨𝐠 𝐝𝐲𝐠𝐭𝐢𝐠 𝐝𝐫𝐢𝐟𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐟. 𝐇𝐚𝐧 𝐡𝐚𝐫 𝐢 𝐥ø𝐛𝐞𝐭 𝐚𝐟 𝐝𝐞 𝐤𝐧𝐚𝐩 𝐭𝐫𝐞 𝐚̊𝐫 𝐬𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐲𝐝𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐠 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚̊𝐞𝐭 𝐚𝐭 𝐝𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐯𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐯æ𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐦𝐞𝐝 𝐟𝐚𝐬𝐭 𝐡𝐚̊𝐧𝐝.

𝐕𝐢 𝐯𝐢𝐥 𝐚𝐥𝐭𝐢𝐝 𝐡𝐮𝐬𝐤𝐞 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐬𝐢𝐠𝐭 𝐢 𝐬𝐩𝐢𝐥𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐝𝐬𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐧, 𝐟𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐣𝐝𝐞 𝐨𝐠 𝐟𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐭𝐢𝐬𝐤𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐝. 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲 𝐡𝐚𝐯𝐝𝐞 𝐣𝐲𝐬𝐤 𝐥𝐮𝐧𝐞 𝐨𝐠 𝐡𝐮𝐦𝐨𝐫, 𝐬𝐨𝐦 𝐨𝐟𝐭𝐞 𝐛𝐫𝐚𝐠𝐭𝐞 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞𝐭 𝐟𝐫𝐞𝐦 𝐢 𝐞𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐥 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐣𝐝𝐬𝐝𝐚𝐠. 𝐁𝐚̊𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐦 𝐤𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐨𝐠 𝐯𝐞𝐧 𝐞𝐟𝐭𝐞𝐫𝐥𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐠 𝐞𝐭 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐭 𝐭𝐨𝐦𝐫𝐮𝐦.

𝐕𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐭𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫 𝐠𝐚̊𝐫 𝐭𝐢𝐥 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧 𝐢 𝐝𝐞𝐧𝐧𝐞 𝐬𝐯æ𝐫𝐞 𝐭𝐢𝐝.
Æ𝐫𝐞𝐭 𝐯æ𝐫𝐞 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐲'𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐝𝐞.

Forbrugervalg 2019

Kære forbruger, nu er det dig, vi skal have fat i!!!
Ønsker du din indflydelse på, hvem der skal være en del af Morsø Forsynings bestyrelse?

Vi skal nemlig have valgt to forbrugerrepræsentanter ind i Morsø Forsynings bestyrelse, der skal sidde i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Vi har hele 7 kandidater, der interesserer sig for miljø, driftsstrategier, udviklingsprojekter og budgetter.

Kandidaterne ønsker alle at gøre en forskel.
Du kan allerede nu se meget mere her og læse om vores 7 kandidater.

HUSK, at du fra den 23. oktober kl. 12.00 kan afgive din stemme elektronisk ved at klikke her.

Skybrud - Vand i kælderen

Er skaden sket, og kælderen oversvømmet, skal du straks kontakte dit forsikringsselskab og anmelde skaden. De kan hjælpe dig med praktiske anvisninger og oplyse dig om muligheder for at få rengjort og tørret kælderen. De kan også hjælpe dig med vejledning omkring erstatning af inventar.

Her er råd til, hvordan du selv kan være med til at sikre dig mod sommerens skybrud.

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Morsø fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere
14/05/2019

Du kan roligt drikke vandet fra vores vandværk!

Fundet af mange nye slags pesticider i grundvandet, landet over, har givet store bekymringer.

18/03/2019

Ejerstrategi 2019

Vi har fået en ejerstrategi som vi glæder os til at efterleve.

10/12/2018

Samarbejde med Shared

I forbindelse med at Morsø Forsyning har indgået samarbejde med Shared A/S, har direktør Vivian S. Søndergaard medvirket i et interview.