Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Morsø Varme sænker prisen på fjernvarmen i 2023

Prisen på det variable forbrug (afregning pr. MWh) sænkes fra 2.313,75 kr. pr. MWh til 1.625,00 kr. pr. MWh.

Prisændringen gælder pr. 1. januar 2023

Indefrysningsordningen

Folketinget besluttede i efteråret 2022 at fjernvarmeforbrugere med høje varmeregninger kan få en del af deres a conto regninger i 2023 indefrosset og først betale dem senere.

Læs mere her.

Undgå dumme gebyrer

Vidste du, at du kan undgå dumme gebyrer?

Du skal blot tilmelde din regning til betalingsservice.

Dette kan du nemt gøre ved at klikke her og finde overskriften "Tilmelding til betalingsservice" i venstre side.

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Mors fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere
17/11/2022

Takststigning fra 2023

Morsø Spildevand og Morsø Vand varsler takststigning fra 2023 På grund af den høje inflation, den høje rente og prisstigninger, stiger taksterne for Morsø Vand og Morsø Spildevand.