Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Morsø Forsyning afholder forbrugervalg.

Ifølge lovgivningen skal der være forbrugervalgte medlemmer i vores bestyrelse.

2 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer skal vælges af jer og blandt jer forbrugere.

Vil du læse mere, så klik her

Morsø Forsyning sænker taksten for tilslutning af nye varmekunder

Bestyrelsen i Morsø Forsyning besluttede på et møde den 28.01.21, at sænke taksten for tilslutning af nye kunder på varme.
Det sker i led med regeringens udspil omkring udbredelse af grøn fjernvarme.
Sammen med taksten arbejdes der også sideløbende på, at undersøge hvordan vi kan udfase anvendelsen af gas som varmekilde for varmeværket, så vi i fremtiden kan bidrage til nedbringelsen af Co2.

Læs om takstnedsættelsen i referatet her.

Undgå dumme gebyrer

Vidste du, at du kan undgå dumme gebyrer?

Du skal blot tilmelde din regning til betalingsservice.

Dette kan du nemt gøre ved at klikke her og finde overskriften "Tilmelding til betalingsservice" i venstre side.

Det eneste du skal bruge, for at tilmelde dig er:
- Din regning (eller rykker)
- Bankoplysninger
- NemId

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Morsø fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere