Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Går du i byggeplaner?

Så har Morsø kommune en hel række skønne byggegrunde til salg.

Du kan se dem 𝒉𝒆𝒓.

𝑂𝑔 ℎ𝑣𝑜𝑟𝑓𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑙 𝑣𝑖 𝑔𝑒𝑟𝑛𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑡æ𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑡? 𝐷𝑒𝑡 𝑗𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑑𝑖 𝑣𝑖 𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑡 𝑡𝑜𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑎𝑡 𝑓𝑎̊ 𝑛𝑦𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟!

Skybrud - Vand i kælderen

Er skaden sket, og kælderen oversvømmet, skal du straks kontakte dit forsikringsselskab og anmelde skaden. De kan hjælpe dig med praktiske anvisninger og oplyse dig om muligheder for at få rengjort og tørret kælderen. De kan også hjælpe dig med vejledning omkring erstatning af inventar.

Her er råd til, hvordan du selv kan være med til at sikre dig mod sommerens skybrud.

Ved du hvornår du skal kloakeres?

Vi har travlt med at dele regnvand og spildevandet op i hver sin ledning rundt på hele øen. Men vi kan desværre ikke nå det hele på en gang. Derfor er der lavet en plan sammen med Morsø Kommune, som fortæller ”hvor vi er hvornår”

Hvis du er nysgerrig for at se hvornår det er din gade, kan du se det 𝒉𝒆𝒓.

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Morsø fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere
10/07/2020

Morsø Forsyning sætter turbo på digitaliseringen og skaber mere for det samme

Hos Morsø Forsyning arbejder vi under vores motto ”mere for det samme”, hvor vi hele tiden søger at skabe et stærkt og fremti...

14/05/2019

Du kan roligt drikke vandet fra vores vandværk!

Fundet af mange nye slags pesticider i grundvandet, landet over, har givet store bekymringer.

18/03/2019

Ejerstrategi 2019

Vi har fået en ejerstrategi som vi glæder os til at efterleve.