Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Undgå dumme gebyrer

Vidste du, at du kan undgå dumme gebyrer?

Du skal blot tilmelde din regning til betalingsservice.

Dette kan du nemt gøre ved at klikke her og finde overskriften "Tilmelding til betalingsservice" i venstre side.

Det eneste du skal bruge, for at tilmelde dig er:
- Din regning (eller rykker)
- Bankoplysninger
- NemId

Når vandet kommer

Når vandet kommer.png Hvis vandet kommer i form af en stormflod, er der gode råd at følge for lodsejere.
Syv kommuner og vandforsyninger langs den vestlige del af Limfjorden går sammen, om at imødegå oversvømmelser, og at hjælpe ejere af udsatte områder mod højvande.
Læs mere her og find link til pjece og film, som viser hvordan.

Regnvandsbassiner ved Øster Jølby

Morsø Spildevand er ved at etablere 2 regnvandsbassiner på mark ved Grønningen i Øster Jølby.

Arbejdet er lukket ned, med virkning ind til videre.

Der har vist sig, at være en procedurefejl i en af de tilladelser, der er meddelt til regnvandsbassinerne, og Morsø Spildevand A/S er af kommunen anmodet om at stoppe arbejdet.

Arbejdet forventes genoptaget, når forholdet måtte være rettet.

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Morsø fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere