Aflæsning 2019

 

Nu kan du nemt via kundeportalen indtaste din måleraflæsning.

 

Kundeportalen

x

Undgå dumme gebyrer

Vidste du, at du kan undgå dumme gebyrer?

Du skal blot tilmelde din regning til betalingsservice.

Dette kan du nemt gøre ved at klikke her og finde overskriften "Tilmelding til betalingsservice" i venstre side.

Det eneste du skal bruge, for at tilmelde dig er:
- Din regning (eller rykker)
- Bankoplysninger
- NemId

Driftschef til Morsø Forsyning

Vi søger en driftschef som vil være en del af Nordjyllands sejeste arbejdsplads. Interesseret?

𝐾𝑙𝑖𝑘 ℎ𝑒𝑟 𝑜𝑔 𝑙æ𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑒 𝑜𝑚 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛.

Ja, det ER os der graver på Frydsbrøndvej.

Frydsbrøndvej vil være spærret, med omkørsel frem til jul. Der er bestilt nyt asfalt til Frydsbrøndvej, der hvor vi har gravet, til inden jul.
Derefter bevæger arbejdsområdet sig op i villakvarteret.

𝑲𝒍𝒊𝒌 𝒉𝒆𝒓 𝒇𝒐𝒓 𝒂𝒕 𝒔𝒆 𝒐𝒎𝒌ø𝒓𝒔𝒆𝒍𝒔-𝒑𝒍𝒂𝒏.

De direkte berørte grundejere er informeret.

Vi forventer at hele villakvarteret vil være afsluttet i juli måned 2020.

Spildevand

Spildevandet kommer fra virksomheder,
husholdninger, og institutioner. Vandet
renses hos os, så forurenende stoffer ikke
kan skade omgivelserne.

Vand

Danmark har noget af verdens bedste
drikkevand. Næsten alle steder i Danmark
kan man indvinde grundvand, der er
egnet til fremstilling af drikkevand.

Varme

Vi sørger for stabil og miljørigtig
varmeforsyning til private husstande,
institutioner og virksomheder på Morsø fra
vores kraftvarmeværk og varmecentraler.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan

Morsø Forsyning -
Dit eget lokale forsyningsselskab

Måske synes du at vand er en selvfølge. Måske tager du det for givet, at der kommer rent drikkevand ud af din vandhane. Her i Danmark er vi heldige at bo lige ovenpå verdens bedste drikkevand. Derfor skal vi passe godt på det. I Morsø Forsyning arbejder vi hver eneste dag, for at sikre dig og din familie friske forsyninger af rent brugsvand. Både til nu og i fremtiden, så også dine børn, børnebørn, oldebørn osv. trygt kan drikke vand fra hanen.

Husk at skænke dit vand en tanke – uanset om du bruger det for sjov eller for alvor

Læs mere
14/05/2019

Du kan roligt drikke vandet fra vores vandværk!

Fundet af mange nye slags pesticider i grundvandet, landet over, har givet store bekymringer.

18/03/2019

Ejerstrategi 2019

Vi har fået en ejerstrategi som vi glæder os til at efterleve.

10/12/2018

Samarbejde med Shared

I forbindelse med at Morsø Forsyning har indgået samarbejde med Shared A/S, har direktør Vivian S. Søndergaard medvirket i et interview.