Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Privatlivspolitik for Morsø Forsyning A/S

1 Introduktion

For at kunne levere vand, varme og aflede spildevandet har vi behov for at kunne behandle nogle vigtige personoplysninger.

Vores privatlivspolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem.

 Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige:

2 Kontaktoplysninger

Persondataansvarlig:

Vivian S. Søndergaard, Direktør

Tlf.: 82 13 04 04

E-mail: post@morsoeforsyning.dk

 

3 Dataansvarlig

Morsø Forsyning A/S

Strandparken 19

7900 Nykøbing M

Tlf.: 82 13 04 04

CVR nummer: 32 47 90 65

 

4 Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du eller en anden part, eksempelvis ejendomsmægler eller udlejer, har udleveret til os i forbindelse med din tilflytning til Morsø Forsynings forsyningsområde.

 Endvidere behandler vi løbende oplysninger om dit forbrug af vand og varme.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne leve op til vores kontraktlige forpligtelser over for dig i forbindelse med afregning af forbrug samt vores forpligtelser i forbindelse med vandforsynings- og spildevandsloven. Uden disse oplysninger vil vi ikke kunne forsyne dig med vand, varme eller aflede dit spildevand.

 Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

 •  Navn, adresse, telefon, e-mail
 • CPR-nummer
 • CVR-nummer
 • Målernumre, kundenummer, forbrugsdata, der kan henføres til en person, herunder vandmålerdata/vandforbrug til afregning (Indhentes én gang årligt), flytteafregning og oprettelse af forbrugssteder
 • Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
 • Oplysninger om boligforhold og type
 • Ejendomsnummer
 • Ligestillingsejere
 • Oplysning om beholdere
 • Tanktype og størrelse
 • Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante informationer fra telefonsamtale
 • Eventuelle klagesager
 • Eventuelle statistiske afvigelser
 • Eventuelle oplysninger om flytning, død eller konkurs
 • Driftshenvendelser

 

5 Tidsfrister for sletning/opbevaring

Vi stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven. Ofte opbevarer vi forbrugsoplysninger længere af hensyn til statistiske formål, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.

 

6 Dine rettigheder i henhold til persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder: 

 • Retten til at modtage oplysning om, hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt)
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)

 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os.

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger, der findes som sikkerhedskopier).

Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, medmindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.

 Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

 

7 Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Morsø Forsyning. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Morsø Forsyning, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

 • Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

 • Af juridiske årsager

Vi videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Morsø Forsyning, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer
 • Holde Morsø Forsyning fri fra skade, vores medlemmers eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen

Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere. Vi kan f.eks. dele oplysninger med offentligheden for at vise generelle tendenser om, hvordan vores kunders forbrug fordeler sig.

 

8 Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte vores anlæg og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt ved Morsø Forsyning:

 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger
 • Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Morsø Forsynings vegne
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer

9 Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kunder.

10 Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side/dette dokument, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).

                          

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan