Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Morsø Forsyning består af 4 selvstændige selskaber: 

Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S, der bl.a. sørger for drift af henholdsvis spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning.

Vi sørger også for administration af tanktømningsordningen.

Hvis du ringer til vores kundeservice kan du komme i kontakt med alle forsyningsområder. 

Vi står for driften af ​​vandværker, tre renseanlæg, et fjernvarmeanlæg og ledningsnet til vand, varme og spildevand. Vi sørger for, at du har rent vand i hanerne, og at du kan komme af med dit spildevand på en måde, der belaster miljøet mindst muligt.

Koncernen er sparringspartner i den kommunale planlægning og sikrer gennem dialog at opfylde mål og strategier.

Det er vigtigt for os, at kunderne oplever en sikker forsyning af drikkevand og en sikker bortskaffelse af regn- og kloakvand. Det leverede vand skal være af høj kvalitet, og behandlingen af ​​spildevand skal som minimum opfylde alle lækagekrav til gavn for miljøet.

Vi fokuserer altid på optimering af projekter, både hvad angår økonomi og miljø.

Derudover kan du her på siden finde vores organisationers opsætning, årsregnskaber og andre nøgletal.

Direktion og bestyrelse

Direktionen

Direktionen for Morsø Forsyning tegnes af;

Konstitueret direktør John Christiansen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Morsø Forsyning dækker over alle selskaber: Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S.

Bestyrelsen består af 5 folkevalgte medlemmer, der udnævnes af Morsø Kommunens kommunalbestyrelse. De 5 folkevalgte medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Herudover består bestyrelsen også af 2 forbrugerrepræsentanter valgt af forbrugerne. De 2 forbrugerrepræsentanter vælges også for 4 år ad gangen. 

Bestyrelsen er:

Peter Therkildsen (Formand)

John Christiansen (Næstformand)

Ansgar Nygaard

Poul Kristensen

Søren Goul

Allan Riis Larsen (Forbrugervalgt)

Christian Lyndrup (Forbrugervalgt)

Hvornår holder vi møder?

Se kalenderen for 2024 her


Referater

Her finder du referater fra bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger i 2023 og 2024. Hvis du ønsker at se tidligere referater, kan du henvende dig til kundeservice på telefon 82 13 04 04 eller mail post@morsoeforsyning.dk

 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 17.01.2023 20.04.2023 16.06.2023 04.09.2023 31.10.2023 Ekstraordinær bestyrelsesmøde 21.11.2023 19.12.2023 Ekstraordinær bestyrelsesmøde 02.01.24
Organisationen i Morsø Forsyning
organisationsdiagram 2024.png (1)

I Morsø Forsyning er vi stolte af at have en stab af medarbejdere, som arbejder på tværs af forsyningsgrenene; vand, varme og spildevand. 

Vi er 20 dedikeret ansatte i Morsø Forsyning, hvor 11 medarbejdere beskæftiger sig med driften og 9 medarbejdere i administration, kundeservice og projekt.

Alle medarbejdere kan kontaktes gennem vores hovedpostkasse; post@morsoeforsyning.dk eller telefonnummer 82130404.

Strategi
connect-2777610_1280.png

Strategiske målsætninger

Morsø Forsynings retning bliver fastlagt gennem en række strategiske målsætninger. Morsø Forsyning er 100 % ejet af Morsø Kommune, og Morsø Kommune har gennem sin ejerstrategi formuleret en række forventninger til Morsø Forsyning.

Disse forventninger er udgangspunkt for både forsyningens overordnede Strategi 2024, samt udgangspunkt for de daglige prioriteringer i forsyningen. 

Strategi 2024 Ejerstrategi
Hvor bor vi?

Hvor bor vi?

Administration

Strandparken 19
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Østre Strand Renseanlæg

Strandparken 19
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Nykøbing Vandværk

Gasværksvej 58
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Dueholm Varmeværk

H. C. Ørstedsvej 12
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Ved akutte henvendelser uden for åbningstiden: tlf.nr. 82 13 04 04

Kommunikationsstrategi

Kommunikation er en svær størrelse

Vores kommunikationsstrategi er udarbejdet for at sikre, at vi når ud til de rigtige folk med de rigtige oplysninger

Kommunikationsstrategi
Årsregnskaber

Årsregnskaber

Morsø Forsyning A/S er en koncern bestående af 4 aktieselskaber – koncernen er  100 % ejet af Morsø Kommune. Alle 4 selskaber aflægger regnskab efter årsregnskabsloven. Her finder du årsregnskaberne for 2022 og 2021.

 

Morsø Forsyning A/S

20212022

Morsø Spildevand A/S

20212022

Morsø Vand A/S 

20212022

 Morsø Varme A/S 

20212022

 

Hvis du ønsker at se tidligere års regnskaber, kan du henvende dig til kundeservice på telefon 82 13 04 04 eller mail post@morsoeforsyning.dk

Vand i tal

Vand i tal

Vand i tal er en oversigt over hvad vandet koster og hvad de forskellige processer koster forbrugeren. 

Med henblik på at opfylde lovgivningen, er vi forpligtet til at offentliggøre resultatet af årets benchmarking, for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S.

Vand i tal 2020 Vand i tal 2022
Job ved Morsø Forsyning A/S

Uopfordret ansøgning

Du er meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.
I din ansøgning skal du kort beskrive dine faglige og personlige kvalifikationer.
Derudover bør du fortælle, hvorfor du søger job hos os og selvfølgelig også nævne, hvilket job eller arbejdsområde du er interesseret i.

Vi ser gerne, at du vedlægger eventuelle eksamensbeviser, anbefalinger o.lign.

Ansøgninger modtages kun via e-mail til: job@morsoeforsyning.dk

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan