Kundeportal

 

Her kan du finde alle dine oplysninger, regninger og tilmelde dig betalingsservice uden PBS.

 

Kundeportalen

x
Menu

Morsø Forsyning blev tilbage i 2009 udskilt fra Morsø Kommune. Koncernen består af 4 selvstændige selskaber, Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S , der bl.a. varetager driften af henholdsvis spildevandsrensning, vandforsyning og varmeforsyning.

Koncernen er sparringspartner i den kommunale planlægning og sikrer gennem dialog at opfylde målsætninger og strategier.

Derudover varetager vi administration af tømningsordningen.

For at gøre det nemt for dig som kunde, har vi oprettet et kundecenter, hvor det er muligt, at rette henvendelse vedrørende alle forsyningsområder. Der er således kun et telefonnummer, en e-mailadresse og en kontaktadresse.

Morsø Forsyning A/S, Nørregade 3, 7900 Nykøbing Mors, tlf. 82 13 04 04, e-mail: post@morsoeforsyning.dk.

Vi sørger for, at du har rent vand i hanerne, og at du kan komme af med dit spildevand på en måde, så det belaster miljøet mindst muligt. Vi står for driften af to vandværker, tre renseanlæg, et fjernvarmeanlæg og ledningsnettet til vand, varme og spildevand.

Det er vigtigt for os, at kunderne oplever en sikker forsyning af drikkevand og en sikker bortledning af regn- og spildevand. Det leverede vand skal være af høj kvalitet og rensningen af spildevand, skal som minimum overholde alle udlederkrav, til gavn for miljøet. Vi har altid fokus på optimering af driften både med hensyn til økonomi og miljø.

Her på siden vil du også kunne finde vores organisations opsætning, årsregnskaber og andre nøgletal.

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Morsø Forsyning dækker over alle selskaberne, Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S.

Bestyrelsen er sammensat af 5 folkevalgte medlemmer som udpeges blandt Morsø Kommunes kommunalbestyrelse. De 5 folkevalgte medlemmer vælges for 4 år af gangen. Derudover består bestyrelsen også af 2 forbrugerrepræsentanter som vælges ved valg blandt forsyningens forbrugere. De 2 forbrugerrepræsentanter vælges ligeledes for 4 år af gangen, men vælges forskudt for de øvrige medlemmer, således at det ikke er hele bestyrelsen som udskiftes samtidig

 

I bestyrelsen er:

Peter Therkildsen (Formand)

Viggo Vangsgaard (Næstformand)

Hans Ejner Bertelsen

Ansgar Nygaard

John Christiansen

Allan Riis Larsen (Forbrugervalgt)

Jesper Kirk (Forbrugervalgt)

Hvornår holder vi møder?

Se kalenderen her


Referater 

Her finder du referaterne fra bestyrelsesmøderne i 2017 og 2018. Hvidu ønsker at se tidligere referater, kan du henvende dig til kundeservice på telefon 82 13 04 04 eller mail post@morsoeforsyning.dk

 

10.02.2017 07.04.2017 22.08.2017 03.11.2017 03.01.2018 13.04.2018 20.06.2018 29.08.2018 29.10.2018 14.12.2018 21.02.2019
Ansatte

Administration og kundeservice

vivian-soendergaard-nyt.jpg

Direktør
Vivian S. Søndergaard
Tlf. 82 13 04 01
vss@morsoeforsyning.dk

johannes-kristensen.jpg

Økonomi medarbejder
Johannes Kristensen
Tlf. 82 13 04 07
jkr@morsoeforsyning.dk

Kenneth-Nygaard.jpg

Kundeservicemedarbejder og inkasso
Kenneth Nygaard
Tlf. 82 13 04 06
kny@morsoeforsyning.dk

Louise-Kvist.jpg

Kundeservicemedarbejder
Louise Kvist
Tlf. 82 13 04 03
lk@morsoeforsyning.dk

Ann-Niebuhr.jpg

Kontormedarbejder
Ann Niebuhr
an@morsoeforsyning.dk

Projektering

Larisa-Sørensen.jpg

Teknisk designer
Larisa Sørensen
Tlf. 82 13 04 13
ls@morsoeforsyning.dk

bente-moellenberg.jpg

Teknisk Designer
Bente Møllenberg
Tlf. 82 13 04 09
bem@morsoeforsyning.dk

Renseanlæg og værker

dorrit-rasmussen.jpg

Kontorassistent
Dorrit Kristine Rasmussen
Tlf. 82 13 04 12
dr@morsoeforsyning.dk

Bjarne-Noppenau.jpg

Procesoperatør/renseanlæg
Bjarne Noppenau
bn@morsoeforsyning.dk

Tanja-Aagaard-Jepsen.jpg

Procesoperatør/renseanlæg
Tanja Aagaard Jepsen
taj@morsoeforsyning.dk

Villy-Kristensen.jpg

Værker, vand & varme
Villy Kristensen
Tlf. 82 13 04 25
vk@morsoeforsyning.dk

Frank Tousgaard.jpg

Driftsmedarbejder
Frank Tousgaard
ft@morsoeforsyning.dk

Ledningsnet for spildevand, vand og varme

Jan-Snæver-Andersen.jpg

Ledningschef
Jan Snæver Andersen
Tlf. 82 13 04 16
jsa@morsoeforsyning.dk

Jan-Nielsen.jpg

Driftsmedarbejder, pumpest. og ledningsnet
Jan Nielsen
jn@morsoeforsyning.dk

Jesper-Graversen.jpg

Driftsmedarbejder, pumpest. og ledningsnet
Jesper Graversen
jg@morsoeforsyning.dk

Svend-Åge-Nielsen.jpg

Smed, rep. af pumper og forefaldende arbejde/værksted
Svend Åge Nielsen
sn@morsoeforsyning.dk

Jens-Christian-Søndergaard.jpg

Ledningsnet, vand og varme
Jens Christian Søndergaard
jcs@morsoeforsyning.dk

Poul-Fløjgård-Kristensen.jpg

Ledningsnet, vand og varme
Poul Fløjgård Kristensen
pfk@morsoeforsyning.dk

Hans-Peter-Jensen.jpg

Maskinfører og grøn medarbejder
Hans Peter Jensen
hpj@morsoeforsyning.dk

casper-damsgaard.jpg

Driftsmedarbejder
Casper Damsgaard
cad@morsoeforsyning.dk

Lars Holm.jpg

Driftsmedarbejder
Lars Holm
lh@morsoeforsyning.dk

Hvor bor vi?

Hvor bor vi?

Administration

Nørregade 3
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Østre Strand Renseanlæg

Strandparken 19
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Nykøbing Vandværk

Gasværksvej 58
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Dueholm Varmeværk

H. C. Ørstedsvej 12
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 82 13 04 04

post@morsoeforsyning.dk

Ved akutte henvendelser uden for åbningstiden: tlf.nr. 82 13 04 04

EAN – CVR - BANK

Skal du sende os en regning eller betale en?

Oplysningsoversigt for Forsyningsselskaberne

 

Morsø Forsyning A/S

CVR:          32 47 90 65

EAN:          5790 0021 32407

Bank:         8122 4562071836


Morsø Spildevand A/S

CVR:           31 89 59 36

EAN:           5790 0021 32391

Bank:          8122 4562071755


Morsø Vand A/S

CVR:            31 89 58 71

EAN:            5790 0021 32377

Bank:           8122 4562071771


Morsø Varme A/S

CVR:            31 89 59 01

EAN:            5790 0021 32384

Bank:           8122 4562071798


Det anbefales altid så vidt muligt at anvende de tilsendte indbetalingskort, når der indbetales. Derved sikres korrekt registrering af betalingen. Du kan altid få tilsendt et nyt indbetalingskort ved henvendelse til Morsø Forsyning

Kommunikationsstrategi

Kommunikation er en svær størrelse

Vores kommunikationsstrategi er udarbejdet for at sikre, at vi når ud til de rigtige folk med de rigtige oplysninger

Kommunikationsstrategi
Shared A/S

Morsø Forsyning er i et fælles indkøbs samarbejde med Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Syddjurs Spildevand og Mariagerfjord Vand, under navnet Shared A/S.

Shared A/S varetager mange af vores udbud, primært på driftsområdet, og det er derfor en god ide at holde øje med siden. Morsø Forsyning A/S deltager ikke i alle udbud, men som leverandør har du stadig mulighed for at se de øvrige udbud og byde på dem hvis muligt.

Shared A/S

COLOURBOX6043570.jpg
Årsregnskaber

Årsregnskaber

Morsø Forsyning A/S er en koncern bestående af 4 aktieselskaber – koncernen er  100 % ejet af Morsø Kommune.Alle 4 selskaber aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.Her finder du årsregnskaberne for 2016 og 2017

 

Morsø Forsyning A/S 20172016

Morsø Spildevand A/S   20172016

Morsø Vand A/S    20172016

 Morsø Varme A/S   20172016

 

 

Hvis du ønsker at se tidligere års regnskaber, kan du henvende dig til kundeservice på telefon 82 13 04 04 eller mail post@morsoeforsyning.dk

Vand i tal

Vand i tal

Vand i tal er en oversigt over hvad vandet koster og hvad de forskellige processor koster forbrugeren. 

Med henblik på at opfylde lovgivningen, er vi forpligtet til at offentliggøre resultatet af årets benchmarking, for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S.

Vand i tal 2016 Vand i tal 2017 Vand i tal 2018
Job ved Morsø Forsyning A/S

Uopfordret ansøgning

Du er meget velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til os.

I din ansøgning skal du kort beskrive dine faglige og personlige kvalifikationer.

Derudover bør du fortælle, hvorfor du søger job hos os og selvfølgelig også nævne, hvilket job eller arbejdsområde du er interesseret i.

Vi ser gerne, at du vedlægger eventuelle eksamensbeviser, anbefalinger o.lign.

Ansøgninger modtages kun via e-mail til: job@morsoeforsyning.dk

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan