Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Tanktømning

Tømningsordningen for bundfældningstanke

Udenfor de kloakerede områder i Morsø Kommune (offentlig kloak) findes private bundfældningstanke i form af f.eks. septiktanke eller trixtanke til almindeligt husspildevand.

Morsø Kommune har besluttet, at alle husstande med private bundfældningstanke skal tømmes årligt. Ordningen er politisk vedtaget og du kan ikke vælge den fra.

Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes én gang om året. Det slam, som er i tanken, bundfældes og begynder derefter at rådne. Slammet vil med tiden fylde mindre, men kan ikke rådne helt væk. Derfor er det vigtigt, at vi tømmer bundfældningstanken hvert år, så vi sikrer, at der altid er plads til at tilbageholde nyt slam. Hvis tanken ikke tømmes, kan rester af slam løbe ud i vandløbet og forurene dyre- og plantelivet, eller du kan risikere at drænene stopper til og derfor skal spules.

 

Er en septiktank det samme som en bundfældningstank?

Bundfældningstanke er fællesbetegnelsen for septiktanke, hustanke, trixtanke.

 

Må man selv stå for tømning af bundfældningstanken?

I Morsø Kommune er der obligatorisk tømningsordning og du kan ikke blive fritaget.

 

Hvorfor er der vand i bundfældningstanken, når den lige er tømt?

Når vi tømmer din bundfældningstank, afvandes slammet og vand ledes tilbage i bundfældningstanken. Selvom der er vand i din bundfældningstank, er den tømt korrekt. Det er den også, hvis der er skum eller et tyndt slamlag på overfladen i din bundfældningstank. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vandet tilbage – eller at der er skum på overfladen.

 

Hvorfor er der slam i bundfældningstanken, når den lige er tømt?

Efter en tømning dannes der lidt skum eller et tyndt slamlag på overfladen i bundfældningstanken. Det er hverken skadeligt for miljøet eller bundfældningstankens funktion at føre vand tilbage til bundfældningstanken.

 

Hvorfor må dækslet til bundfældningstanken ikke veje mere end 30 kg.?

Entreprenørens personale skal løfte mange dæksler i løbet af en arbejdsdag, så vi følger naturligvis de arbejdsmiljøregler, som er indført for at passe på personalets helbred.

 

Hvornår bliver min bundfældningstank tømt?

Du får besked via sms, når det snart er tid til tømning. Du kan også se tømningstidspunktet på vores hjemmeside, hvis du søger din adresse frem.

 

Hvor gør I af mit slam?

Slammet afleveres ved indløbet i renseanlægget i Nykøbing.  

 

Opgaven med at tømme bundfældningstanke er udliciteret til:

Smedsgaard Agro
Hvolbyvej 2
7570 Vemb

97 48 11 99
info@sg-agro.dk

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan