Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Kloak

Jeg har en mistanke om rotter i kloakken - hvad gør jeg?

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på din grund, har du pligt til at melde det til Morsø Kommune, som tager kontakt til et firma, der bekæmper rotter. Det koster dig ikke noget.

 

Hvordan undgår jeg problemer med min kloak?

Gode råd til at undgå problemet med kloakken: 

 1. Skyl ikke kemikalier, vantpinde, hygiejnebind og bleer ud i vasken eller toilettet 
 2. Kom ikke fedtrester i køkkenvasken
 3. Rens afløb med jævne mellemrum
 4. Vær opmærksom på, at vandlåsene ikke udtørrer
 5. Rens tagender for blade om efteråret
 6. Dæk ikke brønddæksler til med jord, fliser eller andet
 7. Sørg for, at rødder fra store træer ikke gror ned i kloakledningerne

Hvad er offentlig og hvad er privat kloak?

Som husejer har du ansvaret for alle installationer på din ejendom. Det gælder også kloakledningen fra huset og ud til skellet. Når du skyller ud i toilettet eller bruger vandhanen, løber spildevandet gennem dine kloakrør og ud i Morsø Forsynings kloaksystem.

Du har ansvaret for kloaksystemet på din egen grund. Morsø Forsyning ejer, driver og vedligeholder den del af kloaksystemet, der ligger uden for din grund. 

I skellet mellem din grund og det offentlige fortov eller den offentlige vej, er der normalt en skelbrønd. Brønden markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem. Hvis der ikke er en skelbrønd på din ejendom, er det matrikelskellet, der markerer grænsen mellem dit og det offentlige kloaksystem. 

Opdager du fejl på vores kloaksystem, skal du kontakte Morsø Forsyning. Opdager du fejl på din side af skelbrønden, er det dit ansvar at få det repareret. 

Nogle få grundejere bor i et område, hvor kloakstikledningen og kloakken udenfor grundgrænsen er et fællesprivat spildevandsanlæg. Her driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab kloakstikledningen og kloakken. Grænsen mellem den offentlige og den private del er da ved grundejerforeningens grundgrænse.

 

Rendestensbrønden er stoppet. Hvem skal jeg kontakte?

Rendestensbrønden i vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense rendestensbrønden. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan du kontakte Morsø Kommune. 

Er vejen privat fællesvej i byområde, og ikke tilknyttet en grundejerforening, der tager sig af oprensningen, er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden.

 

Min kloak er stoppet - hvem skal jeg kontakte?

Undersøg først om den stoppede kloak gælder hele huset, dvs. hvis afløbet i køkkenvasken virker men toilettet ikke gør, tyder det på en prop i dit interne afløbssystem – kontakt en slamsugerentreprenør. 
Hvis du har problemer i hele huset skal du kigge i din skelbrønd/samlebrønd, der samler alle afløb fra huset. Hvis brønden er tom, sidder proppen sandsynligvis også i dit eget system – kontakt en slamsugerentreprenør. Hvis der står vand i brønden er proppen sandsynligvis opstået i enten stikket eller ude i det offentlige system - det tager vi os af - kontakt Morsø Spildevand.

 

Min kloak lugter - hvorfor? 

Lugt fra et afløb kan skyldes: 

 • At vandlåsen er tørret ud, fordi du ikke har brugt afløbet i en periode. Du løser problemet ved at trække i toilettet et par gange eller ved at lade vandhanevandet løbe et stykke tid. 
 • At der er urenheder i afløbene. Du løser problemet ved at rense dine afløb med jævne mellemrum. 
 • At husets indvendige kloakledninger er i stykker. Du løser problemet ved at kontakte en autoriseret kloakmester og få ham til at tjekke systemet. 
 • Lugter det fra brønden i den offentlige vej, kontaktes Morsø Forsyning. 

 

Skal jeg spule min kloak for at undgå at den stopper til? 

Nej, det er ikke en god ide at højtryksspule kloakken forebyggende. Det slider på rørene, og du kan risikere at gøre mere skade end gavn. En kloak er selvrensende hvis den har den rette dimension og ligger med det rette fald. Du skal derfor kun højtryksspule den, når den er stoppet til. Brug altid en autoriseret kloakmester.

Vandet løber meget langsomt ud eller vandet stiger op i toiletkummen. Hvad gør jeg?

Det kan være nødvendigt at højtryksspule din kloak. Brug altid en autoriseret kloakmester.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan