Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Forbrug og afregning

Vandforbrug: Hvad er det gennemsnitlige vandforbrug for en hustand?

Du kan regne med et gennemsnitsforbrug på 108 liter vand - svarende til 39 m3 pr. person pr. år.

En husstands vandforbrug er dog meget individuelt da det afhænger af en række forhold, såsom om man har egen vaskemaskine og hvor god man er til at spare på vandet m.m. men ligger husstandens vandforbrug mellem 130 - 175 m3, så vil det være meget typisk.

 

Vandtryk: Vandtrykket er meget lavt. Hvad gør jeg?

Hvis du konstaterer at vandtrykket er meget lavt skal du være opmærksom på følgende:

  1. Er din stophane inde i huset helt åbnet?
  2. Er dine filtre i vandhanerne tilstoppede?

Når du har kontrolleret ovenstående og eventuelt rettet fejl, og der stadig ikke er nok tryk på vandet, kontakt da Morsø Forsyning.

Vandspild: Jeg har haft vandspild. Hvad kan jeg gøre ved det?

Hvis du har haft et stort vandspild, kan du søge refusion for vandafledningsafgiften (se Kundeservice/Vandspild). 

En række forhold skal være opfyldt, for at du kan få refusion:

  1. Ledningsbruddet er sket på skjulte installationer.
  2. Vandet er ikke ledt i den offentlige kloak.
  3. Bruddet er ikke en følge af, at du har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
  4. Reparation er udført af en autoriseret kloakmester.

Opfyldes disse krav, kan du sende en ansøgning om refusion til Morsø Forsyning - skabelon findes under Kundeservice/Vandspild. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dit normale vandforbrug, størrelsen af vandspildet og en kopi af regningen fra det VVS-firma, der har udbedret skaden.

Hvidt vand: Det kan forekomme at vand, der tappes fra hanen, indeholder noget der ligner små hvide partikler som forsvinder efter lidt tid. Disse partikler er små iltbobler i vandet, og opstår oftest efter udførte ledningsarbejder, hvorved der kommer luft i ledningerne. 


Rødt/brunt vand: Ved reparationer på ledningsnettet kan vandet få et misfarvet (rødligt eller brunt) udseende, der skyldes at aflejringer i ledningerne rives løs. Aflejringerne stammer blandt andet fra udfældet jern og mangan som findes i drikkevandet. Urenhederne vil forsvinde efterhånden som ledningerne bliver skyllet igennem.

Vandkvalitet: Vandet er uklart. Kan jeg blive syg af at drikke vandet?

Okker (jern og mangan) i vandet vil normalt ikke give anledning til sundhedsproblemer. Men det anbefales at lade vandet løbe til det bliver klart igen. 

Vandkvalitet: Mit vasketøj er blevet misfarvet af urent vand. Hvad gør jeg?

Hvis dit vasketøj er blevet misfarvet af urent vand, kan du prøve at følge denne vaskeanvisning fra Statens Husholdningsråd: 

  1. Læg tøjet i blød i vand, hvortil der er tilsat 1 dl citronsyre til 10 l vand. Efter en halv time vrides tøjet. 
  2. Vask tøjet igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. 
  3. Herefter skylles tøjet og færdigbehandles med almindelig vask.

Vandets hårdhed: Hvor hårdt er vandet i Morsø Forsynings område?

Vandets hårdhed afhænger af dets indhold af calcium og magnesium. Vi måler vandets hårdhed i de tyske hårdhedsgrader °dH. Vandets hårdhedsgrad er mellem 12,5 dH i Morsø Vands forsyningsområde. Det svare til betegnelsen 'middelhårdt'. 

Opkrævning: Hvad ligger til grund for min vandregning?

Dit vandforbrug aflæses en gang om året (december måned). Dette forbrug ligger til grund for din vandregning.

Opkrævning: Hvor ofte skal jeg betale for mit vand?

Der sendes regninger ud 2 gange årligt.

Årsafregning for foregående år + 1. a'conto for det nuværende år udsendes i januar måned. 

2. a'conto for nuværende år udsendes i juli måned.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan