Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Morsø Forsyning sender dig en regning to gange om året.

Regningen består af mange forskellige ydelser og afgifter, som kan være svære at gennemskue.

Derfor har vi lavet denne forklaring, der beskriver, hvad de forskellige ting på regningen betyder.

 

Det betyder det:

1  Fakturanummer og dato
Unikt nummer og dato for dannelse af fakturaen. Ringer du med spørgsmål, er det godt at have nummeret klar, så vi hurtigt kan finde den rigtige regning.

2  Kundeportal
På kundeportalen kan du se dine regninger, dit forbrug og ændre dine oplysninger. Du logger på kundeportalen med MitID eller dit brugernavn og adgangskode (står øverst i højre hjørne).

3  Forbrugsstedsnummer og forbrugssted
Den adresse, regningen vedrører. Oplys gerne nummeret, hvis du henvender dig med spørgsmål.

 

4  Dine ydelser fra Morsø Forsyning

Her vises de ydelser, du har modtaget fra Morsø Forsyning i det forgangne år samt en opgørelse for, hvad du skal betale.
Hvis du får dit vand fra os, betaler du for vandet og de statslige afgifter. Hvis du har egen boring, betaler du kun de statslige afgifter. Hvis du er på offentlig kloak eller nedsivning, betaler du for afledning af spildevand eller til den obligatoriske tømningsordning. (På næste side findes en detaljeret specifikation over dit forbrug, så du kan se, hvordan din regning er sammensat.)

 Din årsopgørelse
Årsopgørelsen viser, hvad du har betalt i det forgangne år. Hvis du har betalt for lidt, vil beløbet blive lagt oveni næste aconto betaling. Hvis du har betalt for meget, vil beløbet blive modregnet i næste aconto betaling.

6  I alt til betaling
Det beløb, du skal betale senest den angivne dato. Beløbet er det, du eventuelt har betalt for lidt i det forgangne år + første aconto-rate for det nye år. Beløbet dækker derfor perioden fra den 01.01.xx-30.06.xx

Det betyder det:

7  Aflæsningsspecifikation
Aflæsningstal og forbrug for den eller de måler(e), vi har modtaget aflæsning for. Hvis du har fået skiftet vandmåler i løbet af året, vil både den nye og den gamle måler stå på specifikationen.

8  Afregning for perioden 01.01.xx-31.12.xx.
Viser en udspecificeret opgørelse af dit forbrug det forgangne år.

9A  Spildevand – hvis du er på offentlig kloak

A1  Vandafledning
Du betaler en pris pr. kubikmeter spildevand, du udleder til kloakken. Beløbet går til drift af kloak og rensningsanlæg.

A2 Fast bidrag
Fast beløb for at være tilsluttet offentlig kloak. Beløbet går til drift og vedligehold af kloakledninger.

9B  Spildevand – hvis du har nedsivningsanlæg

B1  Nedsivning
Du betaler en pris pr. kubikmeter spildevand, som du nedsiver. Prisen er en statsafgift og afhænger af, om dit anlæg er godkendt eller ej og dermed hvor godt det renser spildevandet. Hvis du har egen vandboring uden vandmåler, betaler du fast for nedsivning af 170 m3 uanset om dit faktiske forbrug er højere eller lavere.

B2  Tømning af septiktank
Hvis du har en septiktank, er du med i tømningsordningen. Det er obligatorisk og kan ikke vælges fra. Septiktankene tømmes én gang om året.

10  Vand

11  Vand
Du betaler en pris pr. kubikmeter rent drikkevand, som du modtager fra Morsø Vand.

12  Vandafgift til staten
En statslig afgift på rent drikkevand. Afgiften er en grøn afgift, der betales pr. kubikmeter rent drikkevand, og har til formål at reducere vandforbruget for derved at spare på vandressourcerne. Hvis du har egen vandboring uden vandmåler, betaler du fast statsafgift for 170 kubikmeter uanset om dit faktiske forbrug er højere eller lavere.

13  Målerbidrag
Fast beløb for at være tilsluttet Morsø Vand. Beløbet går til drift og vedligehold af vandledninger.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan