Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Orientering om tilmeldingsordning til trappemodel ved spildevandsbetaling

 

Folketinget har besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte. Der er derfor indført en trappemodel, hvorefter spildevandstaksten gøres afhængig af vandforbrugets størrelse. Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

 

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget trådte i kraft den 6. september 2013. Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Loven indfører en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget[1] for ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m3 vand om året.

 

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:

Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m3 om året.

 

Trin 2 er vandforbrug over 500 m3 og op til og med 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 20 % lavere end taksten for trin 1.

 

Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m3 om året. Taksten på dette trin er i 2018 fuldt indfaset 60 % lavere end taksten for trin 1.

 

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om anvendelsen af ejendomme. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning. Man tilmelder sig på den elektroniske Trappetilmelding på www.trappetilmelding.dk.

 

[1] Vandafledningsbidraget kan være delt i op i et variabelt og fast bidrag. Trappemodellen vedrører kun det variable bidrag.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan