Kundeportal

 

Her kan du finde alle dine oplysninger, regninger og tilmelde dig betalingsservice uden PBS.

 

Kundeportalen

x

Autoriserede kloakmestre

Alt arbejde i afløbsinstallation skal i henhold til lovgivningen udføres af autoriseret kloakmestervirksomhed, og anmeldes til Morsø Kommune af den autoriserede virksomhed.

Kommunen udleverer anmeldelsesblanketter til den udførende kloakmestervirksomhed.

Der skal vedlægges afløbsplan over det udførte.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan