Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Kærvej, renovering af vandledning, ny separatkloak og vejrenovering.

Der er igangsat separatkloakering af Kærvej mv. De omfattede ejendomme er orienterede ved brev, og der har været afholdt informationsmøde for berørte grundejere og lejere.

Arbejdet er udløst af, at der ifølge spildevandsplanen skal separatkloakeres i området. Separatkloakeringen er forberedt i 2016, hvor der blev etableret nyt regnvandsbassin, vest for Kærvej. Som regnvandet fra Kærvejs nye separatkloak, og senere separatkloak fra flere veje i området, skal tilsluttes.

Samtidig med den nye kloak etableres, lægges nye vandledninger. Der lægges 2 nye vandledninger, en gennemgående hovedforsyning til andre områder, og en ny forsyningsledning for Kærvej mv. Der er grundejere på Kærvej, der har oplevet at have for lavt forsyningstryk på vandet. Dette problem vil blive afhjulpet med den nye vandledning, der flytter ”trykzonen” fra Solsortevej længere ned ad Kærvej, end den er i dag.

Mange grundejere har vandstikledning på grunden, der er lige så gammel, eller næsten lige så gammel, som vandledningen ude i vejen. Og er lavet af jern. Sådanne stikledninger er udtjente nu. Ligesom hovedledningen er. Og bør udskiftes, af hensyn til at undgå vandspild. Grundejerne modtager særskilt information fra Morsø Vand herom.

Morsø Kommune renoverer i forbindelse med ledningsarbejde asfalt og fortove på selve Kærvej, så Kærvej er ny med asfalt og fortove, når arbejdet er afsluttet. Det er hensigten, at renovering af vejen skal følge ledningsarbejdet så tæt som muligt. Så der er så lidt gravet op som muligt, så kort tid som muligt.

Arbejdet er startet i maj 2017 ved Frydsbrøndvej. Arbejdsområdet bevæger sig mod Solsortevej. 1. etape er fra Frydsbrøndvej til Riis Alle. Hvor ambitionen er, at nå Riis Alle inden industriferien 2017. Der fræses asfalt op i etaper. Der kan køres på den fræsede asfalt, som først graves op, som ledningsarbejdet når frem. Men det kan ikke undgås at der skal spærres vej, hvor arbejdsområdet aktuelt er. Entreprenøren uddeler løbende information om, hvornår der ikke kan parkeres og køres til ejendommene, når arbejdet skal forbi. Og i nødvendigt omfang, hvornår vand og kloak må afbrydes, fordi der arbejdes på ejendommens stikledninger. I Kærvej, mellem Frydsbrøndvej og Riis Alle, er det nødvendigt at etablere midlertidig vandforsyning. Da den gamle vandledning i vejen, ligger i vejen for den nye kloak.

Der kan opstå perioder, hvor drikkevandet kan blive ”brunt”. Det er som følge af, at der arbejdes på ældre vandledninger af jern. Det brune vand er ikke sundhedsskadeligt, men kan smage af jern. Og man bør ikke vaske hvidt tøj, før vandet er normalt igen.

Der har ved ledningsarbejdets koordinering ikke meldt sig andre ledningsejere, der har villet være med. Der kommer således ikke bredbånd frem i området, med kloak- og vandledninger nu.

Har du spørgsmål, eller oplever du gener omkring kloak- og vand, kan du ringe på Morsø Forsynings hovednummer 82 13 04 04. Udenfor arbejdstiden bliver nummeret stillet om til vagten på vand og kloak. Vi vil hellere køre en gang for meget, end en gang for lidt. Især hvis du har mistanke om, at der kan være ledningsbrud på vand eller kloak.

 

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan