Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

På Mors har vi 28 vandværker fordelt på øen. Det er dit vandværk, der sørger for at du har rent drikkevand i hanen. Drikkevand er vand af høj kvalitet, klart, lugtfrit og uden sundhedsmæssige problemer. 

De fleste vandværker på Mors henter drikkevandet som grundvand fra dybe boringer.  


Vandråd Mors

Vandråd Mors blev stiftet i 2016 med det formål at virke som et kontaktorgan for samarbejde mellem alle almene vandværker i Morsø Kommune. Vandråd Mors kan hjælpe vandværkerne med f.eks. vandvindingsrettigheder, kildepladsbeskyttelse og meget mere.

Vandrådets øverste myndighed er Repræsentantskabet, som består af 2 repræsentanter fra hvert vandværk. Repræsentanterne udpeges blandt de enkelte vandværkers bestyrelsesmedlemmer.

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Disse vælges blandt medlemmerne i Repræsentantskabet for 2 år ad gangen.

Herunder finder du referaterne fra bestyrelsesmøder samt repræsentantskabsmøder.

Repræsentantskabsmøde 28.03.2023

Bestyrelsesmøde 06.12.2023

Bestyrelsesmøde 10.05.2023

Bestyrelsesmøde 01.03.2023

Dreng står med sin cykel, mens han drikker af en vandflaske. Far står i baggrunden med sin cykel og kigger på drengen
Bestyrelsen i Vandråd Mors

Formand

Palle J. Larsen

Fjordkær 99A, V. Jølby
7900 Erslev

Tlf. 40 15 51 55

pjl@vikingdanmark.dk

Næstformand

Jacob Hangaard Jespersen

Bjørnvadbro 24
7950 Erslev

Tlf. 28 44 43 97

jacob.ha@hotmail.com

Medlem

Flemming Worm

Heltoften 55, Flade
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 22 36 79 85

wimse@it.dk

Medlem

Poul Erik Nielsen

Gammel Møllevej 29
7970 Redsted

Tlf. 23 41 16 53

poul.erik.nielsen5@altiboxmail.dk

Medlem

Per Ørberg

Præstbrovej 262. Ø. Jølby
7950 Erslev

Tlf. 52 37 52 99

cmgp@mail.dk

Ekstern sekretær og kasserer

Else Larsen

Fjordkær 99 A, V. Jølby
7950 Erslev

Tlf. 21 72 54 59

vandraadmors@gmail.com

  Vedtægterne for Vandråd Mors

Vedtægter 2016

Vandsamarbejde Mors

Vandsamarbejde Mors vil sikre grundvandet på Mors  

Vandsamarbejde Mors blev stiftet 24.04.2023 med opbakning fra samtlige af øens vandværker. 

 Formålet med Vandsamarbejde Mors: 

At etablere grundvandsparker, som er friholdt fra aktiviteter, der kan forurene grundvandet, herunder brug af pesticider og andre forurenende stoffer, der risikerer at havne i det grundvand, vi bruger til drikkevand. 

 

Bestyrelsen består af: 

Palle J. Larsen - Torup-Vester Jølby Vandværker

Poul Erik Nielsen - Redsted Vandværk

Lene Poulsen - Alsted Vandværk

Stefan Siegler - Flade Vandværk

Per Ørberg - Øster Jølby Vandværk

Vivian Søndergaard - Morsø Forsyning

Meiner Nørgaard - Morsø Kommunes kommunalbestyrelse 

 

 

 

Uddybende beskrivelse af formål og visioner for Vandsamarbejde Mors finder du her 

Referat fra seneste møde ses her 

 

vsm logo
Øens vandværker

Dit lokale vandværk

Hvis du ikke bor i Nykøbing og har spørgsmål om levering, aflæsning af målere, takster, vandkvalitet osv., skal du kontakte dit lokale vandværk.

Du finder en detaljeret liste over øens vandværker med kontaktpersoner samt beredskabsplan for de enkelte værker, som har det, her:

  
Vandværker på Mors

Målerudskiftning
Vandmåler111.jpg

Målerudskiftningsblanket

I forbindelse med udskiftning af en vandmåler, har vi brug for informationerne i nedenstående blanket.

Når blanketten er udfyldt korrekt, kan den sendes til vores mail, post@morsoeforsyning.dk eller med posten til vores adresse:

Strandparken 19, 7900 Nykøbing Mors

Målerudskiftning
Vedtægter, regulativ og takster

Loven kræver, at et vandværk skal have et regulativ og et sæt vedtægter.

Regulativet indeholder myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne og udarbejdes af kommunen og vandværket. 

Vedtægterne fastslår de juridiske forhold i forbindelse med vandværket som selskab.

Det vil sige, at vedtægterne fastlægger de selskabelige forhold og regulativet fastlægger leveringbestemmelserne.

De gældende regulativer og takster for de almene vandværker kan ses på Morsø Kommunes hjemmeside via nedenstående link:

Almene vandværker

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan