Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x
Menu

Et vandværk er et anlæg til forsyning af et antal forbrugere med drikkevand. Drikkevand, er vand af en sådan kvalitet, at det egner sig til, at mennesker kan drikke det, og til andre formål i husholdningen, dvs. klart, lugtfrit og uden sundhedsmæssige problemer samt med en tilfredsstillende smag og temperatur.

Oftest anvendes overfladevand, men hvor de geologiske forhold er egnede, som f.eks. de fleste steder i Danmark, hentes vandet som grundvand fra dybe boringer.

De første moderne vandværker blev etableret i England omkring 1850, idet man gennem de nye støbejernsrør pumpede filtreret vand ud til forbrugerne ved pumper drevet af dampmaskiner.

Vandråd Mors' bestyrelse

Vandråd Mors er en forening for alle vandværkerne på Mors.

Formand

Palle J. Larsen

Fjordkær 99A, V. Jølby
7900 Erslev

Tlf. 40 15 51 55

pjl@vikingdanmark.dk

Næstformand

Karlo Andersen

Elsøvej 188, Elsø
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 24 59 91 38

kka@mors.dk

Medlem

Flemming Worm

Heltoften 55, Flade
7900 Nykøbing Mors

Tlf. 22 36 79 85

wimse@it.dk

Medlem

Poul Erik Nielsen

Gammel Møllevej 29
7970 Redsted

Tlf. 23 41 16 53

poul.erik.nielsen5@altiboxmail.dk

Medlem

Per Ørberg

Præstbrovej 262. Ø. Jølby
7950 Erslev

Tlf. 52 37 52 99

cmgp@mail.dk

Ekstern sekretær og kasserer

Else Larsen

Fjordkær 99 A, V. Jølby
7950 Erslev

Tlf. 21 72 54 59

vandraadmors@gmail.com

  Herunder finder du vedtægter for Vandråd Mors.

Vedtægter 2016

Øens vandværker

Vandværkets rolle

Hvis du har spørgsmål om levering, aflæsning af målere, takster, vandkvalitet osv., skal du kontakte dit lokale vandværk.

Du kan via kort hente informationer om de enkelte vandværker, hvilket vandværk du hører til, hvor vandværket er placeret og kontaktperson til vandværket.   

Her er en mere detaljeret liste over øens vandværker med kontaktpersoner, samt beredskabsplan for de enkelte værker, som har det:

  
Vandværker på Mors

Hvilket vandværk tilhører du?
Målerudskiftning
aflæsning.png

Målerudskiftnings blanket

I forbindelse med et skifte af en vandmåler har vi brug for lidt oplysninger.

Derfor har vi udarbejdet denne blanket, for at få alle de vigtige oplysninger ind til os.

Når blanketten er udfyldt korrekt, kan den sendes til vores mail, Post@morsoeforsyning.dk eller med posten til vores adresse.

Målerudskiftning
Til- og afmelding til SMS-service

SMS-service

Er du kunde hos Morsø Forsyning og har adgang til en mobiltelefon, er du automatisk omfattet af vores sms-service.

Det er en gratis service, som vi tilbyder alle vores kunder.

Hvis uheldet skulle være ude og der sker en vandforurening, en afbrydelse af varmen, et vandbrud eller lignende i det område, hvor du bor, vil du modtage en sms-besked om problemet.

Du vil også modtage en sms, hvis for eksempel din måler skal skiftes eller i andre tilfælde, 
hvor det vil være relevant at orientere vores kunder.

Afmelding

Hvis du ikke længere ønsker at være tilmeldt vores sms-service, kan du afmelde dig her. Det kan for eksempel være, hvis du har flere mobilnumre registreret på din adresse, f.eks. børnenes.

Til- og afmelding til sms-service
Regulativ og takster

Det er et lovmæssigt krav, at vandværket skal have et regulativ og et sæt vedtægter.

Kommunen skal (i samarbejde med vandværket) udarbejde et regulativ med regler for retten til forsyning med vand og forbrugernes forpligtelser med hensyn til vandinstallationer. Regulativet indeholder altså myndighedernes bestemmelser for forholdet mellem vandværket og forbrugerne.

Vedtægterne fastslår de juridiske forhold i forbindelse med vandværket som selskab.

Populært sagt fastlægger vedtægterne de “selskabelige forhold” og regulativet fastlægger “leveringbestemmelserne”.

De gældende regulativer og takster for de almene vandværker kan ses på Morsø Kommunes hjemmeside. Link hertil nedenfor.

Almene vandværker

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan