Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Morsø Varme A/S 2019

Fast bidrag

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast bidrag

kr./pr. m²/pr. etagearel

21,00

26,25

 

 

Variabel bidrag

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Bidrag for forbrug efter måler

Kr./MWh

450,00

562,50

 

 

Tilslutningsbidrag

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Tilslutningsbidrag

kr./pr. m²/pr. etagearel

204,00

255,00

Gebyrer

Faktura

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Flytteopgørelse

kr.

200,00

250,00

Administrationsgebyr ved faktura

kr.

10,00

12,50

 

Manglende betaling

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Udsendelse af rykkerskrivelse

kr./stk.

100,00

100,00

Genåbningsgebyr indenfor åbningstid

kr./stk.

500,00

625,00

Genåbningsgebyr udenfor åbningstid

kr./stk.

1.200,00

1.500,00

 

Måler

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Manglende årsaflæsning*

kr./stk.

56,00

70,00

Aflæsning af måler**

kr./stk.

222,00

277,50

Udskiftning af måler for ejers regning (frost, hærværk o. lign)

kr./stk.

300,00

375,00

 

Andre gebyrer

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Administrationsgebyr for opkrævning af statsafgift private boringer efter måler

kr./stk.

138,00

172,50

 

* Selskabet skønner et forbrug

** ved bestilling af aflæsning

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan