Kundeportal

 

Her kan du finde alle dine oplysninger, regninger og tilmelde dig betalingsservice uden PBS.

 

Kundeportalen

x

Morsø Spildevand A/S 2019

Fast bidrag

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Fast bidrag

kr./år/stik

622,72

778,40


 

Variabelt bidrag

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandafledningsbidrag (ved måler)

kr./m³

42,00

52,50

 

 

Variabelt bidrag for kunder tilmeldt trappemodellen

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Vandafledningsbidrag under 500 m³

kr./m³

42,00

52,50

Vandafledningsbidrag over 500 m³ til og med 20.000 m³

kr./m³

33,60

42,00

Vandafledningsbidrag over 20.000 m³

kr./m³

16,80

21,00

-       Heraf statsafgift

kr./m³

0,50

0,63

 

 

Tilslutningsbidrag

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Standardbidrag for boliger

kr./boligenhed

51.606,51

64.508,14

Standardbidrag for erhverv

kr./pr. påbegyndt 800 m²

51.606,51

64.508,14

Tilslutningsbidrag for spildevand alene - 60 % af standardbidraget

kr.

30.963,90

38.704,88

Tilslutningsbidrag for regnvand alene - 40 % af standardbidraget

kr.

20.642,60

25.803,25

 

Leveret spildevand

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. Moms

Spildevand leveret på renseanlægget fra samletanke og lign.

kr./m³

42,00

52,50

 

 

Filterskyllevand

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. Moms

Afledning af filterskyllevand til regnvandssystem. Svarende til 15,2 % af grundtaksten

kr./m³

6,38

7,98

 

 

Tømningsordning

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Bidrag for ordinær tømning af septiktank under 3 m³*

kr./år

625,00

781,25

Tillæg til tømning af septiktank over 3 m³ NY

kr./pr. m³/år

105,00

131,25

Bidrag for traktor tømning

kr./år

725,00

906,25

Gebyr for forgæves kørsel

kr./pr. stk

250,00

312,50

Bidrag for ekstra tømning

kr./pr. stk

725,00

906,25

Tømning af slamkiste

kr./pr. stk

100,00

125,00

 

 

Særbidrag**

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Organisk stof (COD)

kr./kg

1,26

1,58

Total kvælstof (Total N)

kr./kg

5,70

7,13

Total Fosfor (total P)

kr./kg

25,15

31,44

 

*Septiktanke tømmes, som udgangspunkt, én gang årligt. Alle septiktanke i Morsø Kommune er med i en obligatorisk tømningsordning.

**Særbidrags taksten anvendes til aconto betalingen for det indeværende år og baseres på det forrige års regnskab og belastningsopgørelse for renseanlægget.
Den endelige takst kendes først efter udgangen af året og årsopgørelsen vil blive reguleret herefter. (se mere i Betalingsvedtægten via dette link)

Gebyrer

Faktura

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Flytteopgørelse

kr.

200,00

250,00

Administrationsgebyr ved faktura

kr.

10,00

12,50

 

Manglende betaling

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Udsendelse af rykkerskrivelse

kr./stk.

100,00

100,00

Genåbningsgebyr indenfor åbningstid

kr./stk.

500,00

625,00

Genåbningsgebyr udenfor åbningstid

kr./stk.

1.200,00

1.500,00

 

Måler

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Manglende årsaflæsning*

kr./stk.

56,00

70,00

Aflæsning af måler**

kr./stk.

222,00

277,50

Udskiftning af måler for ejers regning (frost, hærværk o. lign)

kr./stk.

300,00

375,00

 

Andre gebyrer

Enhed

Ekskl. moms

Inkl. moms

Administrationsgebyr for opkrævning af statsafgift private boringer efter måler

kr./stk.

138,00

172,50

 

* Selskabet skønner et forbrug

** ved bestilling af aflæsning

Tilmeld dig vores nyhedsmail og modtag seneste nyheder direkte i din indbakke