Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Hos Morsø Forsyning arbejder vi under vores motto ”mere for det samme”, hvor vi hele tiden søger at skabe et stærkt og fremtidssikret forsyningsselskab for hele Mors.

Morsø Forsyning har igennem det sidste år arbejdet meget med digitaliseringen, for at fremtidssikre forsyningen og at arbejde med de muligheder for bedre vedligeholdelse af vores ledningsnet, vores vand/-varmeværker og vores renseanlæg, som digitaliseringen giver os.

Nyt driftsregistreringssystem
Som det seneste vigtige tiltag har vi valgt at indgå et samarbejde med Orbicon/WSP om at indkøbe Orbicon Insight til hjælp for en endnu bedre registrering af vores opgaver på vores samlede forsyningsnet.

Orbicon Insight hjælper os blandt andet med:

• Registrering af hændelser på forsyningsnettet, som f.eks. pumpenedbrud, lægkager eller uregelmæssig drift
• Styring af opgaver op tværs af ledningsnettet
• Opsamling af data om ledningsnettet for renoveringer og nye klimaprojekter.


Som en central del af samarbejdet hjælper Orbicon /WSP os med at analysere alle de mange informationer fra vores systemer, så vi kan tage endnu bedre beslutninger om hvordan fremtidens forsyningsnet skal udformes.

Vi glæder os til samarbejdet.

Vivian Søndergaard
Direktør Morsø Forsyning

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan