Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Kundeoplysninger

 Flytning: Jeg skal flytte. Hvad gør jeg?

Når du flytter skal du aflæse vandmåleren og meddele ejerskifte til Morsø Forsyning A/S.  Meddel dit ejerskifte her

Udlejning: Jeg er udlejer. Hvem hæfter for lejers forbrug af vand og spildevand?

Det er som udgangspunkt ejer, der hæfter for forbrug af vand og spildevand. I nogle tilfælde kan der indgås aftale om, at Morsø Forsyning afregner direkte med lejer.

 Direkte afregning: Jeg er udlejer. Jeg vil gerne, at mine lejere afregner direkte med Morsø Forsyning. Hvordan gør jeg?

Ejer skal skriftligt anmode Morsø Forsyning om, at der oprettes individuel afregning (BKG 837).  Ansøgningen skal indeholde en tegning med angivelse af placering af stophaner og sendes til Kundeservice. 
For at en boligenhed kan blive omfattet af reglerne i BKG 837, skal alle følgende tekniske forudsætninger være opfyldt:

  1. Ejendommen består af mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre.
  2. Den enkelte boligenheds samlede forbrug af vand skal kunne måles med én måler.
  3. Den enkelte boligenhed skal være forsynet med en selvstændig vandledning.
  4. Vandtilførslen til den enkelte boligenhed skal være forsynet med en stophane, således at Morsø Forsyning har umiddelbar adgang til stophanen uden for enheden.
  5. De målere, som installeres til måling af en boligenheds forbrug, ejes og stilles til rådighed af Morsø Forsyning.

Når en boligenhed er omfattet af reglerne i BKG 837 er Morsø Forsyning forpligtet til at afregne vandforbrug direkte med lejeren. Eventuelle restancer, som skyldes en lejers manglende betaling, er i disse tilfælde udlejeren uvedkommende. For at ændre afregneforholdet skal sende en skriftlig anmodning herom til post@morsoeforsyning.dk. Herefter vil anmodningen bliver behandlet.

  Læs mere om BKG 837 her

 

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan