Kundeportal

 

Her kan du bl.a. finde dine regninger, aflæsninger og tilmelde din faktura til mail og dine regninger til betalingsservice. 

Kundeportalen

x

Er du lejer?

Hvem skal betale hvad?

Morsø Forsyning sender kun regninger til ejer af en ejendom. 
Du og din udlejer skal derfor selv aftale, hvem der skal betale for forbruget og hvad der skal betales for. 

Nogle udlejere videresender regningen direkte til lejer, mens andre opkræver et aftalt beløb.

Betaler jeg nok? 

Hvis din udlejer opkræver dig et fast månedligt beløb for afregning af vand og spildevand kan du selv beregne om du betaler nok ved at aflæse din vandmåler. 

Aflæs f.eks. måleren en gang om måneden, så du kender dit forbrug. Find derefter forbruget for 12 måneder og udregn den samlede pris ud fra priserne i vores takstblad.  
Hvis udlejer opkræver dig forkert

Morsø Forsyning har ikke indflydelse på og blander sig ikke i hvilken aftale om afregning af forbrug, som du og din udlejer har aftalt. 

Hvis du derfor mener, at udlejer opkræver dig forkert, skal du kontakte din udlejer og forsøge at løse problemet. Morsø Forsyning kan ikke hjælpe dig i sagen. 

Hvis du ikke kan løse problemet med din udlejer, kan du forsøge at indbringe sagen for Huslejenævnet.

Vi opkræver kun hos ejere (din udlejer)

Morsø Forsyning sender kun regninger til ejer af en ejendom.

Du behøver ikke kontakte os ved fraflytning

Hvis du fraflytter dit lejemål, behøver du ikke at give besked til Morsø Forsyning. 
Du og din udlejer står selv for at afregne forbruget.

Din udlejer har dog mulighed for at bestille en valgfri skæringsopgørelse, hvor vi opgør forbruget. Det er dog ikke et krav, at udlejer skal bestille en skæringsopgørelse - udlejer kan nemlig også selv lave en opgørelse til dig. Hvis Morsø Forsyning skal lave en skæringsopgørelse skal det være din udlejer, der bestiller den. En skæringsopgørelse koster et gebyr. Se vores takstblad her.

Er du udlejer?

Du skal selv opkræve din lejer

Morsø Forsyning sender kun regninger til ejer af en ejendom. 

Det betyder, at du som udlejer selv skal stå for at videresende eller opkræve regningen hos din lejer hvis I har aftalt, at denne skal betale forbruget. Det kan du f.eks. gøre på følgende måder:

 • Du kan sende en kopi af din regning til lejer. 
  Vær dog opmærksom på, at du hæfter for betalingen. Hvis din lejer ikke betaler er det derfor dig, der hænger på regningen. 
  Vær også opmærksom på, at dine oplysninger til Kundeportalen er synlige på regningen.
   
 • Du kan selv betale regningen og opkræve beløbet hos din lejer.  

Hvad skal lejer betale? 

Morsø Forsyning sender kun regninger til ejer af en ejendom. 
Det er os uvedkommende, hvad du og din lejer aftaler om afregning af forbruget. 

Hjælp til beregning af forbrug

Der er stor forskel på forbrugsvanerne fra person til person, men en tommelfingerregel er, at en person bruger 40 - 50 kubikmeter vand om året. Vander man have, tager lange bade eller vasker bil, vil forbruget naturligvis være højere. 

Det årlige normalforbrug for nedenstående grupper vil være som følger: 

 • Enlig: 40 - 50 kubikmeter.
 • Par på to personer: 80 - 100 kubikmeter.
 • Familie på fire personer: 160 - 200 kubikmeter.
 • Stor familie på seks personer: 240 - 300 kubikmeter.

Du kan i vores takstblad se priserne for vand, spildevand og faste afgifter.  

Valgfri skæringsopgørelse ved lejerskifte

Når der sker lejerskifte, behøver du ikke give os besked. 
Vi registrerer ikke lejere, så det vil fortsat være dig, der vil modtage alle regninger og breve fra Morsø Forsyning.

Du kan dog kontakte os og bestille en flytteopgørelse, så forbruget kan opgøres pr. fraflytning af lejer. På denne måde er det lettere at afregne dine lejere, hvis lejeren betaler forbruget. Vi opkræver et gebyr for at udfærdige en flytteopgørelse. Se vores takstblad her.

Kan du lide at spare penge? Det kan vi! Se her hvordan